She’s underwater again
Somebody’s daughter, a friend
In the night in the dark in the cold
As she walks far away

O yine suyun altında
Birinin kızı, birinin arkadaşı 
Gece, karanlıkta, soğukta
Uzaklara yürürken

Nobody’s watching
Drowning in words so sweet
Mild is the water
Caught as a bird once free

Kimse izlemiyor 
Çok tatlı kelimelerde boğuluyor
Su hafiftir 
Bir zamanlar özgür olan bir kuş gibi yakalandı

I don’t mind

Umursamıyorum

Hope is a distance unreached
Ink on her skin incomplete
And the faint sound of friends
As she neared to the end she had peace

Umut ulaşılmamış bir mesafe
Cildindeki mürekkep tamamlanmamış
Ve arkadaşlarının soluk sesleri
Sona yaklaşırken huzura kavuştu

Nobody’s watching
Drowning in words so sweet
Mild is the water
Caught as a bird once free

Kimse izlemiyor 
Çok tatlı kelimelerde boğuluyor
Su hafiftir 
Bir zamanlar özgür olan bir kuş gibi yakalandı

I don’t mind
I don’t mind

Umursamıyorum
Umursamıyorum

Where does a star go from here?
Lost in the grip

Bir yıldız buradan sonra nereye gider?
Kontrolünü kaybetmiş

Nobody’s watching
Drowning in words so sweet
Mild is the water
Caught as a bird once free
Nobody’s watching
Drowning in words so sweet
Mild is the water
Caught as a bird once free

Kimse izlemiyor 
Çok tatlı kelimelerde boğuluyor
Su hafiftir 
Bir zamanlar özgür olan bir kuş gibi yakalandı
Kimse izlemiyor 
Çok tatlı kelimelerde boğuluyor
Su hafiftir 
Bir zamanlar özgür olan bir kuş gibi yakalandı

I don’t mind
I don’t mind
I don’t mind
I don’t mind

Umursamıyorum
Umursamıyorum
Umursamıyorum
Umursamıyorum