blank

Somehow, ooh, we have to make a start
Should make it back before the dark
Somehow, ooh, we have to go on apart
The island lights are turning on

Bir şekilde bir başlangıç yapmalıyız
Karanlıktan önce geri dönmeli
Bir şekilde şimdi ayrılmalıyız
Ada ışıkları açılıyor

We have to move forwards and fight our tears
We have to keep going or we’ll stay right here
We’ll be right here till the morning comes
We’ll be right here till the morning comes

İlerlemeliyiz ve gözyaşlarımızla savaşmalıyız
Devam etmeliyiz yoksa burada kalacağız
Sabah gelene kadar tam burada olacağız
Sabah gelene kadar tam burada olacağız

You are my song and my silence, hmm
The only one I confide in, hmm
You were my sun and this winter never thaws
And nothing seems to grow here
Nothing seems to grow here anymore

Sen benim şarkım ve sessizliğimsin
Güvendiğim tek kişisin
Sen benim güneşimdin ve bu kış asla erimiyor
Ve burada hiçbir şey büyümüyor
Artık burada hiçbir şey büyümüyor

Right now, ooh, standing the way we are
The island lights look just like stars
And someday, yeah, when someone else has your love
We won’t come here anymore

Şu anda, olduğumuz gibi duruyoruz
Ada ışıkları tıpkı yıldızlar gibi görünüyor
Ve bir gün, evet, başka biri senin aşkına sahip olduğunda
Artık buraya gelmeyeceğiz

We have to move forwards and fight our tears
We have to keep going or we’ll stay right here
We’ll stay right here till the morning comes
We’ll be right here till the morning comes

İlerlemeliyiz ve gözyaşlarımızla savaşmalıyız
Devam etmeliyiz yoksa burada kalacağız
Sabah gelene kadar burada kalacağız
Sabah gelene kadar tam burada olacağız

You are my song and my silence, hmm
The only one I confide in, hmm
You were my sun and this winter never thaws
And nothing seems to grow here
Nothing seems to grow here

Sen benim şarkım ve sessizliğimsin
Güvendiğim tek kişisin
Sen benim güneşimdin ve bu kış asla erimiyor
Ve burada hiçbir şey büyümüyor
Artık burada hiçbir şey büyümüyor

Blame it on those cold and lonely winter days
Blame it on the clouds for always bringing rain
Blame it on the sky for why I feel this way
It’s funny how the season never seems to change

O soğuk ve yalnız kış günlerini suçla
Her zaman yağmur getirdiği için bulutları suçla
Neden böyle hissettiğim için gökyüzünü suçla
Mevsimlerin hiç değişmiyor gibi gözükmesi komik

But you are my song and my silence, hmm
The only one I confide in, hmm
You were my sun and this winter never thaws
And nothing seems to grow here anymore
Nothing seems to grow here anymore

Sen benim şarkım ve sessizliğimsin
Güvendiğim tek kişisin
Sen benim güneşimdin ve bu kış asla erimiyor
Ve burada hiçbir şey büyümüyor
Artık burada hiçbir şey büyümüyor