christina perri – home türkçe çeviri

Take me back to my room on Mechanicsville Road
With my drawings of flowers all over the walls
My mom downstairs pushin’ all of our problems under the rug
My friends comin’ ’round on a Friday night
‘Cause they know I got cigarettes and homemade wine
We walk around Salls Street, just killin’ time, fallin’ in love
Now, I’m sittin’ here at this party
And everyone’s talkin’ too loud
Nobody here even sees me
Can we go right now?

Beni Mechanicsville Yolu’ndaki odama geri götür
Duvarların her yerinde çiçek çizimlerimle
Annem alt katta tüm sorunlarımızı halının altına itiyor
Arkadaşlarım bir Cuma gecesi geliyor
Çünkü sigaram ve ev yapımı şarabım olduğunu biliyorlar
Salls Caddesi’nde dolaşıyoruz, sadece zaman öldürüyor, aşık oluyoruz
Şimdi, bu partide oturuyorum
Ve herkes çok yüksek sesle konuşuyor
Burada kimse beni görmüyor bile
Hemen gidebilir miyiz?

Oh, won’t you take me home?
Oh, won’t you take me home?

Ah, beni eve götürmeyecek misin?
Ah, beni eve götürmeyecek misin?

LA’s fine when the sun does shine
But I wanna go back to the Eastern Time
To the people I know
To the people you don’t
So won’t you take me home?

Güneş parladığında Los Angeles iyidir
Ama Doğu Saatine geri dönmek istiyorum
Tanıdığım insanlara
Sizin tanımadığınızinsanlara
Yani beni eve götürmeyecek misin?

I wanna go back to the moment in time
With the windows down, driving I-95
Singing Counting Crows, tryin’ to drown
Out the sounds of my mind
I hate everyone at this party
‘Cause they’re so in love with themselves
Nobody here understands me
I wish I was somewhere else

Zamanda geri dönmek istiyorum
Pencereler kapalıyken, I-95’de sürerken
Counting Crows söylüyorum, boğmaya çalışıyorum
Aklımın sesleri
Bu partideki herkesten nefret ediyorum
Çünkü onlar kendilerine çok aşıklar
Burada kimse beni anlamıyor
Keşke başka bir yerde olsaydım

Oh, won’t you take me home?
Oh, won’t you take me home?

Ah, beni eve götürmeyecek misin?
Ah, beni eve götürmeyecek misin?

New York’s fine in the summertime
But I wanna be far from the city lights
With the people I know
And the people you don’t
So won’t you take me home?
Oh, won’t you take me home?

New York yazın iyidir
Ama şehir ışıklarından uzak olmak istiyorum
Tanıdığım insanlarla
Ve sevmediğiniz insanlara
Yani beni eve götürmeyecek misin?
Ah, beni eve götürmeyecek misin?

I don’t belong at this party
I don’t belong in this town
I need to go back where we started
Can we leave right now?

Ben bu partiye ait değilim
Ben bu şehre ait değilim
Başladığımız yere geri dönmeliyim
Hemen gidebilir miyiz?

Oh, won’t you take me home?
Oh, won’t you take me home?
Oh, won’t you take me home?
(LA’s fine when the sun does shine
But I wanna go back to the Eastern Time)
Oh, won’t you take me home?
(LA’s fine when the sun does shine
But I wanna go back to the Eastern Time)
Oh, won’t you take me home?

Ah, beni eve götürmeyecek misin?
Ah, beni eve götürmeyecek misin?
Ah, beni eve götürmeyecek misin?
(Güneş parladığında LA iyidir
Ama Doğu Saatine geri dönmek istiyorum)
Ah, beni eve götürmeyecek misin?
(Güneş parladığında LA iyidir
Ama Doğu Saatine geri dönmek istiyorum)
Ah, beni eve götürmeyecek misin?