How you gonna look tonight? Ok, fine
With your shoes on tight and a tie real nice?
How you gonna sleep tonight with your sheets on fire
And the money spent for the medicine?

Bu gece nasıl görüneceksin? Tamam, iyi.
Ayakkabıların dar ve kravatın gerçekten güzel mi?
Çarşafların yanıyorken bu gece nasıl uyuyacaksın?
Peki ilaca harcanan para?


You get it for your ma, 'cause she
She loves you boy
You get it for your ma, 'cause she
She loves you boy

Annen için alırsın, çünkü o
O seni seviyor oğlum
Annen için alırsın, çünkü o
O seni seviyor oğlum


Halloween to Christmas time in the blink of an eye
All your next of kin have gone again
But you don’t seem to recognize, you just pacify
I’ve only seen you once, but you weren’t one for talking much

Göz açıp kapayıncaya kadar Cadılar Bayramı'ndan Noel'e
Tüm akrabaların tekrar gitti
Ama tanımıyor gibisin, sadece uzaklaşıyorsun
Seni sadece bir kez gördüm ama çok konuşan biri değildin

They say you get it from your ma, 'cause she
She raised you boy
You get it for your ma, 'cause she
She loves you boy
You get it for your ma, 'cause she
She raised you boy...

Annen için alırsın, çünkü o
Seni o büyüttü oğlum
Annen için alırsın, çünkü o
Seni o büyüttü oğlum…