You are my one desire
Who knew two waters make a fire sign?
And our worlds, though always in a spiral
Are taking me higher

Sen benim tek arzumsun
İki suyun ateş işareti yaptığını kim bilebilirdi?
Ve dünyalarımız, her zaman bir sarmal içinde olsa da
Beni daha yükseğe çıkarıyor

It’s the truth that makes you melt
Path to heaven always goes through hell
I don’t like to kiss and tell
But you take me higher

Seni eriten gerçek bu
Cennete giden yol her zaman cehennemden geçer
İlişkilerimi açıklamayı sevmiyorum
Ama sen beni daha yükseğe çıkarıyorsun

Let’s have a conversation
It’s hanging in the air, I hang on every line
Let’s have a conversation
I know you really care and so do I

Hadi konuşalım
Havada asılı duruyor, her satırına asılıyorum
Hadi konuşalım
Gerçekten umursadığını biliyorum ve ben de umursuyorum

If you talk to me and look at me, and say another word to me
Just say what’s on your mind
Just talk to me and look at me, and say another word to me
Just say what’s on your mind

Eğer benimle konuşursan ve bana bakarsan ve bana bir kelime daha edersen
Sadece aklından geçeni söyle
Sadece benimle konuş ve bana bak ve bana başka bir kelime söyle
Sadece aklından geçeni söyle

Let’s have a conversation
Let’s have a conversation

Hadi konuşalım
Hadi konuşalım

Chances are it will be hard
Let’s discuss what takes us far apart
I’ll admire you still from afar
I’ll never get tired
Let’s have a conversation
It’s hanging in the air, I hang on every line
Let’s have a conversation
I know you really care and so do I

Büyük ihtimalle zor olacak
Bizi birbirimizden uzaklaştıran şeyi tartışalım
Sana hala uzaktan hayran olacağım
Asla yorulmayacağım
Hadi konuşalım
Havada asılı duruyor, her satırına asılıyorum
Hadi konuşalım
Gerçekten umursadığını biliyorum ve ben de öyle

If you talk to me and look at me, and say another word to me
Just say what’s on your mind
Just talk to me and look at me, and say another word to me
Just say what’s on your mind

Eğer benimle konuşursan ve bana bakarsan ve bana bir kelime daha edersen
Sadece aklından geçeni söyle
Sadece benimle konuş ve bana bak ve bana başka bir kelime söyle
Sadece aklından geçeni söyle

Let’s have a conversation
Let’s have a conversation

Hadi konuşalım
Hadi konuşalım

It’s just communication
I need some patience
Oh
Just communication
Not a revelation

Bu sadece iletişim
Biraz sabıra ihtiyacım var
Ah
Sadece iletişim
Bir ifşa değil

Let’s have a conversation
It’s hanging in the air, I hang on every line
Let’s have a conversation
I know you really care and so do I
If you talk to me and look at me, and say another word to me
Just say what’s on your mind
Just talk to me and look at me, and say another word to me
Just say what’s on your mind

Hadi konuşalım
Havada asılı duruyor, her satırına asılıyorum
Hadi konuşalım
Gerçekten umursadığını biliyorum ve ben de umursuyorum
Eğer benimle konuşursan ve bana bakarsan ve bana bir kelime daha edersen
Sadece aklından geçeni söyle
Sadece benimle konuş ve bana bak ve bana başka bir kelime söyle
Sadece aklından geçeni söyle

Let’s have a conversation
Hadi konuşalım