Doja Cat Agoura Hills Türkçe Çevirisi

Kissing and hope they caught us
Öpüşmek ve bizi yakalamalarını ummak

Whether they like it or not
Hoşlarına gitse de gitmese de

I wanna show you off, I wanna show you off
Sana göstermek istiyorum, sana göstermek istiyorum

I wanna brag about it, I wanna tie the knot
Övünmek istiyorum, düğümü atmak istiyorum

I wanna show you off, I wanna show you off
Sana göstermek istiyorum, sana göstermek istiyorum

I wanna show you, yeah, yeah
Sana göstermek istiyorum, evet, evet

I wanna show you off, I wanna show you off
Sana göstermek istiyorum, sana göstermek istiyorum

I wanna show you, yeah, yeah
Sana göstermek istiyorum, evet, evet

I wanna show you off, I wanna show you off
Sana göstermek istiyorum, sana göstermek istiyorum

I wanna show you
Sana göstermek istiyorum

Hold my hand
Elimi tut

You can hit while they watch, boy
Onlar izlerken vurabilirsin, evlat

So, 9:30?
Yani, 9:30 mu?

I’ll see you there
Orada görüşürüz

No, you hang up
Hayır, sen kapat

You hang up
Sen kapat

Some different about you
Sendeki bir farklılık var

Love it when he hit and smack too
Vurmasını ve tokat atmasını da seviyorum

Baby, lemme lick on your tattoos
Bebeğim, dövmelerini yalamama izin ver

That’s true, that I like PDA
Bu doğru, PDA’yı severim

Take you to a seedy place
Seni keyifsiz bir yere götürmek

Suck a little dick in the bathroom
Banyoda küçük bir penis emmek

Who that man with the big strong hands
Kim o büyük güçlü elleri olan adam

On her ass in the club with the paps?
Kulüpte kıçının üstünde gazetecilerle mi? Baby, that’s you
Bebeğim, bu sensin

Front seat chillin’ with the window down
Ön koltukta, cam açıkken

I be ten toes down on the dash getting’ fast food
Ayak parmaklarımın ucunda fast food yiyorum

Hope you can handle the heat
Umarım sıcağa dayanabilirsin

Put your name in the streets
Adınızı sokaklara yazın

Get used to my fans looking at you
Hayranlarımın sana bakmasına alış

Fuck what they heard, I don’t fuck with them birds
Ne duyduklarını boş ver, ben o kuşlarla uğraşmam

I’m a mean kitty, don’t get stabbed with the rat tooth
Ben kötü bir kediciğim, fare dişi ile bıçaklanmayın

Boys be mad that I don’t fuck incels
Erkekler ensellerle yatmadığım için kızıyor

Girls hate too
Kızlar da nefret eder

Gun to their pigtail, I love you
At kuyruğuna silah, seni seviyorum

I want a big chill, boy, don’t trip
Büyük bir rahatlama istiyorum, oğlum, trip atma

I’ll split a big bill
Büyük bir faturayı paylaşacağım

Take you ’round the world
Seni dünya turuna çıkarır

They don’t have to understand
Anlamak zorunda değiller.

Rub it in their face
Yüzlerine vur

Put a rock on her hand
Eline bir taş koy

Baby, can you call me back? I miss you
Bebeğim, beni geri arayabilir misin? Seni özledim

It’s so lonely in my mansion
Malikanemde çok yalnızım

Sorry, I was taking a sip of my root beer
Üzgünüm, kök biramdan bir yudum alıyordum

‘Cause love is pain but I need this shit
Çünkü aşk acıdır ama buna ihtiyacım var

We fuck too good when the bean kicks in
Fasulye devreye girdiğinde çok iyi sikişiyoruz.

Like Fortnite, I’ma need your skin
Fortnite gibi, derine ihtiyacım var

Don’t give a fuck where the penis been
Penisin nerede olduğu umurumda değil.

Boy, you’re the one, you’re the only man
Oğlum, sen bir tanesin, sen tek adamsın

Me and you on my OnlyFans
Ben ve sen OnlyFans’ımda

Holy cow, you’re the Holy Trin
Kutsal inek, sen Kutsal Trin’sin

Hold me down, when a hole need dick
Tutun beni, bir deliğin alete ihtiyacı olduğunda

Be my security, it’s your therapy
Güvenliğim ol, bu senin terapin

With you I ain’t holding shit back
Seninleyken hiçbir şeyi saklamıyorum

When I need my space, you give that
Kendi alanıma ihtiyacım olduğunda, bunu bana veriyorsun

When he broke my heart, you fixed that
O kalbimi kırdığında, sen onu düzelttin

With a long walk on the beach
Sahilde uzun bir yürüyüşle

Love it when they honk-honk on the street
Sokakta korna çalmalarına bayılıyorum.

When they see us zoom by in the Jeep
Bizi Jeep’le geçerken gördüklerinde

We a whole damn joint, we an energy
Biz bir bütünüz, biz bir enerjiyiz

Baby, we could just ride on our enemies
Bebeğim, düşmanlarımızın üzerine binebiliriz.

They all wanna know how you get to me
Hepsi bana nasıl ulaştığını bilmek istiyor

Let ’em feel how they feel and be Philistines
Bırakın nasıl hissediyorlarsa öyle hissetsinler ve Filistin