Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

A broken heart is all that’s left

 Kalan tek şey kırık bir kalp

I’m still fixing all the cracks

Hala bütün kırkları tamir ediyorum

Lost a couple of pieces when

Bir kaç parça kaybolduğunda

I carried it, carried it, carried it home

Onu taşıdım, taşıdım, eve taşıdım

I’m afraid of all  I am

Olabileceğim her şeyden korkuyorum

My mind feels like a foreign land

Aklım yabancı bir ülke gibi geliyor

Silence ringing inside my head

Kafamın içinde sessizlik çınlıyor

Please, carry me, carry me, carry me home

Lütfen,götür beni, götür beni,eve götür beni

I’ve spent all of the love I saved

Kurtardığım,sakladığım  bütün aşkı harcadım

We were always a losing game

Biz her zaman kaybedilen bir oyunduk

Small-town boy in a big arcade

Küçük kasabalı bir çocuk büyük bir çarşıda

I got addicted to a losing  game

Kaybedilen bir oyuna bağımlı oldum

Ooh, ooh

All I know, all I know

Tüm bildiğim, bütün bildiğim

Loving you is a losing game

Seni sevmek kaybedilen bir oyundur

How many pennies in the slot?

Yerde kaç kuruş var?

Giving us up didn’t take a lot

Bizi bırakmak çok fazla zaman almadı

I saw the end ‘fore it begun

Başlamadan sonunu gördüm

Still I carried, I carried, I carry on

Hala devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum

Ooh, ooh

All I know, all I know

Tüm bildiğim, bütün bildiğim

Loving you is a losing game

Seni sevmek kaybedilen bir oyundur

Ooh, ooh

All I know, all I know

Tüm bildiğim, bütün bildiğim

Loving you is a losing game

Seni sevmek kaybedilen bir oyundur

I don’t need your games, game over

Oyunlarına ihtiyacım yok, oyun bitti

Get me off this rollercoaster

Beni bu hız treninden indirin

Ooh, ooh

All I know, all I know

Tüm bildiğim, bütün bildiğim

Loving you is a losing game

Seni sevmek kaybedilen bir oyundur

Ooh, ooh

All I know, all I know

Tüm bildiğim, bütün bildiğim

Loving you is a losing game

Seni sevmek kaybedilen bir oyundur

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh