Birds do it, bees do it
Even educated fleas do it
Let’s do it, let’s fall in love

Kuşlar bunu yapar, arılar bunu yapar
Hatta eğitimli pireler bile bunu yapar
Hadi bunu yapalım, hadi aşık olalım

In Spain, the best upper sets do it

İspanya'da, en üsttekiler bunu yapar

Lithuanians and Letts do it
Let’s do it, let’s fall in love

Litvanyalılar ve Letonyalılar bunu yapar
Hadi bunu yapalım, hadi aşık olalım

The Dutch in old Amsterdam do it
Not to mention the Fins
Folks in Siam do it – think of Siamese twins

Eski Amsterdam'daki Hollandalılar bunu yapar
Finlerden bahsetmiyorum bile
Siam'daki insanlar bunu yapar - Siyam ikizlerini düşün

Some Argentines, without means, do it
People say in Boston even beans do it
Let’s do it, let’s fall in love

Bazı Arjantinliler, çaresizce, bunu yapar
Boston'daki insanlar fasulyelerin bile bunu yaptığını söyler
Hadi bunu yapalım, hadi aşık olalım

Romantic sponges, they say, do it
Oysters down in oyster bay do it
Let’s do it, let’s fall in love

Romantik süngerler, derler ki, bunu yaparlar
İstiridye koyundaki istiridyeler bunu yaparlar
Hadi bunu yapalım, hadi aşık olalım

Cold Cape Cod clams, ‘gainst their wish, do it
Even lazy jellyfish, do it
Let’s do it, let’s fall in love

Cold Cape marina midyeleri, istekleri dışında, bunu yaparlar
Hatta tembel deniz anaları bile bunu yapar 
Hadi bunu yapalım, hadi aşık olalım

Electric eels I might add do it
Though it shocks em I know
Why ask if shad do it – Waiter bring me
“shad roe”

Eklemeliyim ki, elektrikli yılan balıkları da bunu yapar
Her ne kadar onları şok etse de 
Neden soralım tirsi balığı da yapar mı diye- garson bana getir
"tirsi yumurtası"

In shallow shoals English soles do it
Goldfish in the privacy of bowls do it
Let’s do it, let’s fall in love

Sığ sularda İngiliz dil balıkları bunu yapar 
Mahrem kaselerinde japon balıkları bunu yapar 
Hadi bunu yapalım, hadi aşık olalım