fall out boy – heartbreaks feel so good türkçe çeviri

No matter what they tell you
The future’s up for grabs and no
No matter what they sell you
Is there a word for bad miracle?
Nobody said the road was endless
Nobody said the climb was friendless
But could we please pretend this won’t end?

Sana ne söylerlerse söylesinler
Gelecek kapmak için var ve hayır
Sana ne satarlarsa satsınlar
Kötü mucize için bir kelime var mı?
Kimse yolun sonsuz olduğunu söylemedi
Kimse tırmanışın yanlış olduğunu söylemedi
Ama lütfen bu hiç bitmeyecekmiş gibi davranabilir miyiz?

It was an uphill battle but they didn’t know, but they didn’t know
We were gonna use the roads as a ramp to take off

Yokuş yukarı bir savaştı ama bilmiyorlardı ama bilmiyorlardı
Kalkış için yolları rampa olarak kullanacaktık

We could cry a little, cry a lot
Don’t stop dancing, don’t dare stop
We’ll cry later, or cry now
You know it’s heartbreak
We could dance the tears away, emancipate ourselves
We’ll cry later, or cry now but baby
Heartbreak feels so good (No, oh, no)
Heartbreak feels so good (No, oh, no, oh)

Biraz ağlayabilirdik, çok ağlayabilirdik
Dans etmeyi bırakma, durmaya cesaret etme
Ya daha sonra ağlayacağız ya da şimdi ağlayacağız
Biliyorsun bu kalp kırıklığı
Gözyaşlarını uzaklaştırmak için dans edebiliriz, kendimizi özgürleştirebiliriz
Daha sonra ağlayacağız ya da şimdi ağlayacağız ama bebeğim
Kalp kırıklığı çok iyi hissettiriyor (Hayır, oh, hayır)
Kalp kırıklığı çok iyi hissettiriyor (Hayır, oh, hayır, oh)

We said we’d never grow up
It’s open season on blue moods
Light from a screen of messages unsent

Asla büyümeyeceğimizi söyledik
Üzgün ruh hallerinden çıktık
Gönderilmemiş mesajların bulunduğu bir ekrandan gelen ışık

It was an uphill battle but they didn’t know, but they didn’t know
We were gonna use the roads as a ramp to take off

Yokuş yukarı bir savaştı ama bilmiyorlardı ama bilmiyorlardı
Kalkış için yolları rampa olarak kullanacaktık

We could cry a little, cry a lot
Don’t stop dancing, don’t dare stop
We’ll cry later, or cry now
You know it’s heartbreak
We could dance the tears away, emancipate ourselves
We’ll cry later, or cry now but baby
Heartbreak feels so good (No, oh, no)
Heartbreak feels so good (No, oh, no)
Heartbreak feels good (No, oh, no)
(Heartbreak feels good)

Biraz ağlayabilirdik, çok ağlayabilirdik
Dans etmeyi bırakma, durmaya cesaret etme
Ya daha sonra ağlayacağız ya da şimdi ağlayacağız
Biliyorsun bu kalp kırıklığı
Gözyaşlarını uzaklaştırmak için dans edebiliriz, kendimizi özgürleştirebiliriz
Daha sonra ağlayacağız ya da şimdi ağlayacağız ama bebeğim
Kalp kırıklığı çok iyi hissettiriyor (Hayır, oh, hayır)
Kalp kırıklığı çok iyi hissettiriyor (Hayır, oh, hayır, oh)
Kalp kırıklığı çok iyi hissettiriyor
(Kalp kırıklığı çok iyi hissettiriyor)

It was an uphill battle but they didn’t know, but they didn’t know (No, oh, no)
We were gonna use the roads as a ramp to take off

Yokuş yukarı bir savaştı ama bilmiyorlardı ama bilmiyorlardı
Kalkış için yolları rampa olarak kullanacaktık

We could cry a little, cry a lot
Don’t stop dancing, don’t dare stop
We’ll cry later, or cry now
You know it’s heartbreak
We could dance the tears away, emancipate ourselves
We’ll cry later, or cry now but baby
Heartbreak feels so good (No, oh, no)
Heartbreak feels so good (No, oh, no, oh)

Biraz ağlayabilirdik, çok ağlayabilirdik
Dans etmeyi bırakma, durmaya cesaret etme
Ya daha sonra ağlayacağız ya da şimdi ağlayacağız
Biliyorsun bu kalp kırıklığı
Gözyaşlarını uzaklaştırmak için dans edebiliriz, kendimizi özgürleştirebiliriz
Daha sonra ağlayacağız ya da şimdi ağlayacağız ama bebeğim
Kalp kırıklığı çok iyi hissettiriyor (Hayır, oh, hayır)
Kalp kırıklığı çok iyi hissettiriyor (Hayır, oh, hayır, oh)