fall out boy – love from the other side türkçe çeviri

Model house life meltdown
Still a modern dream letdown
It kills me you know I’m dying out here
What would you trade the pain for?
I’m not sure
We were a hammer to the Statue of David
We were a painting you could never frame and
You were the sunshine of my lifetime
What would you trade the pain for?

Model ev hayatının boş çıkması
Hala modern bir hayal kırıklığı
Bu beni öldürüyor, biliyorsun burada ölüyorum
Acıyı neye değiş tokuş edersin?
Emin değilim
Davud Heykeli’ne bir çekiç olduk
Biz asla çerçeveleyemeyeceğiniz bir tabloyduk ve
Sen benim hayatımın güneşiydin
Acıyı neye değiş tokuş edersin?

This city always hangs a little bit lonely on me
Loose
Like a kid playing pretend in his father’s suit
I’d never go, I just want to be invited
Oh
Got to give up
Get the feeling
Get the feeling
Don’t fight it
Fight it

Bu şehir bana hep biraz yalnız geliyor
Gevşe
Babasının takım elbisesiyle rol oynayan bir çocuk gibi
Asla gitmem, sadece davet edilmek istiyorum
Vazgeçmek zorunda
Duyguyu al
Duyguyu al
Onunla savaşma
Savaşma

Sending my love from the other side of the apocalypse
And I just about snapped, don’t look back
Every lover’s got a little dagger in their hand
Love from the other side of the apocalypse
And I just about snapped, don’t look back
Every lover’s got a little dagger in their hand

Kıyametin diğer tarafından sevgilerimi gönderiyorum
Ve neredeyse koptum, arkana bakma
Her sevgilinin elinde küçük bir hançer vardır
Kıyametin diğer tarafından aşk gönderiyorum
Ve neredeyse koptum, arkana bakma
Her sevgilinin elinde küçük bir hançer vardır

Generation sleep I’m falling in and out of love
I’m getting that tilted feeling out here
What would you trade the pain for?
I’m not sure
Nowhere left for us to go but Heaven
Summer falling through our fingers again and
You were the sunshine of my lifetime
What would you trade the pain for?

Nesil uyku, aşık oluyorum ve aşktan çıkıyorum
Burada eğimli bir his alıyorum
Acıyı neye değiş tokuş edersin?
Emin değilim
Cennetten başka gidecek yerimiz kalmadı
Yaz tekrar parmaklarımızın arasından düşüyor ve
Sen benim hayatımın güneşiydin
Acıyı neye değiş tokuş edersin?

They say we gotta get ahead yeah
No matter what it takes
But there’s no way off the hamster wheel on this rat race
I’d never go, I just want to be invited
Oh
Got to give up
Get the feeling
Get the feeling
Don’t fight it
Fight it

Öne geçmemiz gerektiğini söylüyorlar, evet
Ne pahasına olursa olsun
Ama bu fare yarışında hamster çarkından çıkmanın bir yolu yok
Asla gitmem, sadece davet edilmek istiyorum
Vazgeçmek zorunda
Duyguyu al
Duyguyu al
Onunla savaşma
Savaşma

Sending my love from the other side of the apocalypse
And I just about snapped, don’t look back
Every lover’s got a little dagger in their hand
Love from the other side of the apocalypse
And I just about snapped, don’t look back
Every lover’s got a little dagger in their hand

Kıyametin diğer tarafından sevgilerimi gönderiyorum
Ve neredeyse koptum, arkana bakma
Her sevgilinin elinde küçük bir hançer vardır
Kıyametin diğer tarafından aşk gönderiyorum
Ve neredeyse koptum, arkana bakma
Her sevgilinin elinde küçük bir hançer vardır

I saw you in a bright clear field
Hurricane heat in my head
The kind of pain you feel to get good in the end
Good in the end
Inscribed like stone and faded by the rain:
“Give up what you love
Give up what you love before it does you in…”

Seni parlak, açık bir alanda gördüm
Kafamda kasırga sıcaklığı
Sonunda iyileşmek için hissettiğin acı türü
Sonunda iyi
Taş gibi yazılmış ve yağmurla solmuş:
“Sevdiğinden vazgeç
Sevdiklerinizden, o sizi üzmeden vazgeçin…”

Sending my love from the other side of the apocalypse
And I just about snapped, don’t look back
Every lover’s got a little dagger in their hand
Love from the other side of the apocalypse
And I just about snapped, don’t look back
Every lover’s got a little dagger in their hand
Sending my love
Sending my love

Kıyametin diğer tarafından sevgilerimi gönderiyorum
Ve neredeyse koptum, arkana bakma
Her sevgilinin elinde küçük bir hançer vardır
Kıyametin diğer tarafından aşk
Ve neredeyse koptum, arkana bakma
Her sevgilinin elinde küçük bir hançer vardır
Sevgilerimi gönderiyorum
Sevgilerimi gönderiyorum