hozier – someone new türkçe çeviri

Don’t take this the wrong way
You knew who I was with every step that I ran to you
Only blue or black days
Electing strange perfections in any stranger I choose

Bunu yanlış anlama
Sana koştuğum her adımda kim olduğumu biliyordun
Sadece mavi veya siyah günler
Seçtiğim herhangi bir yabancıda garip mükemmellikler seçmek

Would things be easier if there was a right way?
Honey, there is no right way

Doğru bir yol olsaydı işler daha kolay olur muydu?
Tatlım, doğru yol yok

And so I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new

Ve bu yüzden her gün yeni birine birazcık, ah birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum

There’s an art to life’s distractions
To somehow escape the burning weight, the art of scraping through
Some like to imagine
The dark caress of someone else, I guess any thrill will do

Hayatın dikkat dağıtmasında bir sanat var
Bir şekilde yanan ağırlıktan kaçmak için, kazıma sanatı
Bazıları hayal etmeyi sever
Başka birinin karanlık okşaması, sanırım herhangi bir heyecan işe yarar

Would things be easier if there was a right way?
Honey, there is no right way

Doğru bir yol olsaydı işler daha kolay olur muydu?
Tatlım, doğru yol yok

And so I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new

Ve bu yüzden her gün yeni birine birazcık, ah birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum

I wake at the first cringe of morning
And my heart’s already sinned
How pure, how sweet a love, Aretha, that you would pray for him

Sabahın ilk ağlayışında uyanırım
Ve kalbim zaten günah işledi
Ne kadar saf, ne kadar tatlı bir aşk, Aretha, onun için dua edersin

‘Cause God knows I fall in love just a little, oh, a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day

Çünkü Tanrı biliyor ya, her gün yeni birine birazcık, ah, birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Sadece biraz aşık oluyorum, her gün birazcık

Love with every stranger, the stranger the better
Love with every stranger, the stranger the better
Love with every stranger, the stranger the better
Love with every stranger, the stranger the better

Her yabancıya aşık oluyorum, ne kadar yabancıysa o kadar iyi
Her yabancıya aşık oluyorum, ne kadar yabancıysa o kadar iyi
Her yabancıya aşık oluyorum, ne kadar yabancıysa o kadar iyi
Her yabancıya aşık oluyorum, ne kadar yabancıysa o kadar iyi

I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new
I fall in love just a little, oh a little bit every day with someone new

Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum
Her gün yeni birine birazcık aşık oluyorum