Oh, who is she?
A misty memory
A haunting face
Is she a lost embrace?

O kim?
Puslu bir hatıra
Akılda kalan bir surat
O kayıp bir kucaklama mı?

Am I in love with just a theme?
Or is Ayesha just a dream?
A mystery
Oh, who is she?

Sadece bir temaya mı aşık oldum?
Yoksa Ayesha sadece bir rüya mı?
Bir gizem
Kim o ?

Oh, who is she?
A misty memory
A haunting face
Is she a lost embrace?

O kim?
Puslu bir hatıra
Akılda kalan bir surat
O kayıp bir kucaklama mı?

I call her name
Across an endless plain
She’ll answer me
Where ever she may be

Onun adını haykırıyorum
Sonsuz bir ova boyunca
Nerede olursa olsun
Bana cevap verir

Oh, who is she? (Oh, who is she?)
A misty memory (A misty memory)
A haunting face (A haunting face)
Is she a lost embrace?

Kim o?
Puslu bir hatıra
Akılda kalan bir surat
O kayıp bir kucaklama mı?

Somewhere across the sea of time
A love immortal such as mine
Will come to me
Eternally

Zaman denizinin ötesinde bir yerde
Benimki gibi ölümsüz bir aşk
Bana gelecek
Sonsuzca

Immortal she
Return to me

Ölümsüz o
Bana geri dön