Idina Menzel [Frozen 2] – Show Yourself (Türkçe Çeviri)

[Verse 1: Elsa]
Every inch of me is trembling
But not from the cold
Something is familiar
Like a dream I?can?reach but not?quite hold
I can sense you there
Like?a friend I’ve always known
I’m arriving
And it feels like I am home

Her santimim titriyor
Ama so?uktan de?il
Tan?d?k bir ?eyler var
Ula?abilece?im ama uzakta olan bir hayal gibi
Orada oldu?unu hissedebiliyorum
Her daim tan?d???m bir arkada? misali
Yakla??yorum
Ve evimdeymi?im gibi hissettiriyor

[Pre-Chorus: Elsa]
I have always been a fortress
Cold secrets deep inside
You have secrets, too
But you don’t have to hide

Her zaman içinde so?uk s?rlar? olan bir kaledeydim
Senin de s?rlar?n var
Ama saklamak zorunda de?ilsin

[Chorus 1: Elsa, Siren]
Show yourself
I’m dying to meet you
Show yourself
It’s your turn
Are you the one I’ve been looking for
All of my life?
Show yourself
I’m ready to learn
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah-ah

Göster kendini
Seninle tan??mak için sab?rs?zlan?yorum
Göster kendini
Senin s?ran
Tüm hayat?m boyunca arad???m ki?i misin sen?
Göster kendini
Ö?renmeye haz?r?m

[Verse 2: Elsa]
I’ve never felt so certain
All my life I’ve been torn
But I’m here for a reason
Could it be the reason I was born?
I have always been so different
Normal rules did not apply
Is this the day?
Are you the way
I finally find out why?

Hiç bu kadar rahat hissetmemi?tim
Tüm hayat?m boyunca diken üstündeydim
Ama bir sebepten ötürü buraday?m
Bu sebepten ötürü do?mu? olabilir miyim?
Her daim farkl?yd?m
Normal kurallar? uygulamad?m
Bugün o gün mü?
Sen misin ç?k?? yolu?
Sonunda sebebini buldum mu?

[Chorus 2: Elsa]
Show yourself
I’m no longer trembling
Here I am
I’ve come so far
You are the answer I’ve waited for
All of my life
Oh, show yourself
Let me see who you are

Göster kendini
Art?k titremiyorum
Buraday?m i?te
Çok yol kat ettim
Hayat?m boyunca bekledi?im cevaps?n sen
Göster kendini
Kim oldu?unu göreyim

[Bridge: Elsa]
Come to me now
Open your door
Don’t make me wait
One moment more
Oh, come to me now
Open your door
Don’t make me wait
One moment more

Gel bana ?imdi
Aç kap?n?
Bir dakika daha
Bekletme beni
Gel bana ?imdi
Aç kap?n?
Bir dakika daha
Bekletme beni

[Verse 3: Choir, Iduna, Elsa]
Where the north wind meets the sea (Ah-ah, ah-ah)
There’s a river (Ah-ah, ah-ah)
Full of memory (Memory, memory)
Come, my darling, homeward bound
I am found

Kuzey rüzgar?n?n denizle bulu?tu?u yerde
Bir nehir var
An?larla dolu
Gel,can?m. eve dönelim
Buldun beni

[Chorus 3: Elsa & Iduna, Iduna & Choir, Elsa, Choir]
Show yourself
Step into the power
Throw yourself
Into something new
You are the one you’ve been waiting for
All of my life (All of your life)
Oh, show yourself

Göster kendini
Güce bir ad?m at
At kendini yeni bir ?eylere
Hayat?m boyunca bekledi?im ki?isin sen
Göster kendini

[Outro: Elsa, Choir]
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah