When the world was ending
I’d hold you in my arms
And we talked about the places we’d never been
When the world was ending
We’d hold on to the past
‘Cause it’s all we thought that we would ever see

Dünyanın sonu gelirken
Seni kollarıma aldım
Hiç gitmediğimiz yerler hakkında konuştuk
Dünyanın sonu gelirken
Geçmişe tutunduk
Çünkü göreceğimizi düşündüğümüz buydu

But then the sun came right back
And the birds sang as if nothing had happened

Ama sonra güneş doğdu
Kuşlar hiçbir şey olmamış gibi öttü

And it’s alright, it’s okay
We will get another day
To begin again, to begin again, to begin again
I don’t know how, I don’t know why
But I know that I will try
To begin again, to begin again, to begin
To live and love and breathe again.

Sorun yok, her şey yolunda
Başka bir güne daha çıkacağız
Tekrar başlamak için
Nasıl, neden bilmiyorum
Ama deneyeceğimi biliyorum
Tekrar başlamayı
Yaşamayı, sevmeyi ve tekrar nefes almayı

When the world was ending
We looked up at the sky
And we talked about the last song that we’d play
So far from comprehending
They’d lift us to the stars
Never seen each other from so far away

Dünyanın sonu gelirken
Gökyüzüne baktık
Çaldığımız son şarkı hakkında konuştuk
Anlaşılmaktan uzaktı
Bizi yıldızlara çıkardılar
böyle uzaktan görmemiştik birbirimizi hiç

But then the sun came right back
And the kids played as if nothing had happened

Ama sonra güneş doğdu
Kuşlar hiçbir şey olmamış gibi öttü

And it’s alright, it’s okay
We will get another day
To begin again, to begin again, to begin again
I don’t know how, I don’t know why
But I know that I will try
To begin again, to begin again, to begin
To live and love and breathe again

Sorun yok, her şey yolunda
Başka bir güne daha çıkacağız
Tekrar başlamak için
Nasıl, neden bilmiyorum
Ama deneyeceğimi biliyorum
Tekrar başlamayı
Yaşamayı, sevmeyi ve tekrar nefes almayı

And cry because I’m happy
And hold my friends like long lost lovers
Be kind to me and love each other
The world keeps spinning on

Ağlıyorum çünkü ben mutluyum
Aşıklar gibi sarılıyorum arkadaşlarıma
Kendime nazik oluyorum ve birbirimizi seviyoruz
Dünya dönmeye devam ediyor

And it’s alright, it’s okay
We will get another day
(Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh)
I don’t know how, I don’t know when
But I do know that we can try
To begin again, to begin again, to begin
To live and love and breathe again

Sorun yok, her şey yolunda
Başka bir güne daha çıkacağız
Tekrar başlamak için
Nasıl, neden bilmiyorum
Ama deneyeceğimi biliyorum
Tekrar başlamayı
Yaşamayı, sevmeyi ve tekrar nefes almayı