One day we were at home rehearsing
When we heard a funny noise
Opened the backdoor to find out
It was a dude with a British voice
Stood there, said his name was James Corden
And we hadn’t heard of him

Bir gün evde prova yapıyorduk 
Garip bir ses duyduğumuzda 
Arka kapıyı açtık ne olduğunu görmek için
İngiliz aksanlı bir adamdı
Orada durdu, adının James Corden olduğunu söyledi
Ve biz onun kim olduğunu duymamıştık

He told me he built a time machine
Described all the things he’d seen, yeah
And he said:

Bana bir zaman makinası yaptığını söyledi
Gördüğü her şeyi tarif etti, evet
Ve dedi ki;

“I’ve been to the year 2019
You won’t believe who the new President is
It’s the guy who hosts The Apprentice
And it’s pretty weird, super weird”

"2019 yılına gittim
Yeni başkanın kim olduğuna inanmayacaksınız
The Apprentice'i sunan adam 
Ve bu epey garip, çok garip" 

He showed us the future through the portal
And we saw everything
Spider-Man, and another one, and another one
And another one
Found out there’s a mascot called Gritty
He made us terrified

Portaldan bize geleceği gösterdi 
Ve biz her şeyi gördük 
Örümcek Adam, ve bir tane daha, ve bir tane daha
Ve bir tane daha 
Gritty adında bir maskot olduğunu öğrendik
Bizi korkuttu

We thought the future would be the best
So what’s new with Kanye West? Yeah (Uhhh…)
He said:

Geleceğin en iyisi olacağını düşünmüştük
Ee Kanye West'te durumlar ne? Evet (Uhh)
Dedi ki;

“I’ve been to the year 2019
TV has changed, now it’s all on your cell phone
You can filter any photo
Look! I’m a dog, a sexy dog”

"2019 yılına gittim
Televizyon değişmiş, artık her şey cep telefonunda
İstediğin fotoğrafı filtreleyebilirsin
Bak! Ben köpeğim, seksi bir köpek" 

I took a trip to 2019
Twitter sucks, Instagram is thriving
Everybody’s wearing really tight jeans
You’ll be married (That’s surprising)
I took a trip to 2019
So many brand-new milks we’re trying:
Cashew, almond, flax milk, oat milk
Rice milk, soy milk, hemp, and goat milk
I took a trip to 2019
Lonely Kevin’s still the best meme
Everybody is obsessed with flossing

2019 a bir yolculuk yaptım
Twitter berbat, Instagram revaçta
Herkes çok dar kotlar giyiyor 
Sen evli olacaksın (Bu şaşırtıcı)
2019 a bir yolculuk yaptım
Çok fazla yeni süt deniyoruz;
Kaşu, badem, keten sütü, yulaf sütü
Pirinç sütü, soya sütü, haşhaş sütü ve keçi sütü
2019 a bir yolculuk yaptım
Yalnız Kevin hala en iyi "miim"
Herkes kafayı diş ipleriyle bozmuş 

He said that Blockbuster is shut down
And Apple makes watches now, yeah
I’ve been to the year 2019
Fyre Fest was a total disaster
And The Rock is now a big actor
Box office champ, Dwayne Johnson (Hey, hey, hey, hey)
I said:

Dedi ki Blockbuster kapanmış 
Ve Apple artık saat üretiyormuş, evet 
2019 yılına gittim 
Fyre Festivali tam bir faciaydı
Ve The Rock artık büyük bir aktör
Gişe şampiyonu, Dwayne Johnson 
Dedim ki;

“I’ve been to the year 2019
There’s dogs on planes, for emotional reasons
The Kardashians have had 15 seasons
They’re everywhere, we’re keeping up
I’ve been to the year 2019
Some things have changed, but it still can get better
And our band is back together and doing fine, doing fine”

"2019 yılına gittim
Uçaklarda köpekler var, duygusal sebeplerle 
The Kardashians'ın 15 sezonu var 
Her yerdeler, biz ayak uyduruyoruz
2019 yılına gittim 
Bazı şeyler değişmiş, ama hala daha iyiye gidebilir
Ve grubumuz tekrar bir araya geldi ve biz iyiyiz, iyiyiz"