Justin Bieber – Peaches ( Türkçe çeviri)

I got my peaches out in Georgia
I get my weed from California ( that’s that shit)
I took my chick up to the North, yeah
I get my light right from the source, yeah (that’s it)

Şeftalilerimi Gürcistan’dan aldım
Otumu Kaliforniadan alırım ( bu o b*k)
Tavuğum kuzeyden, evet
Işığımı doğru kaynaktan alıyorum, evet (bu o)

And I see you, the way l breathe you in
it’s the texture of your skin
l wanna wrap my arms around you, baby
Never let you go, oh
And l say oh, there’s nothing like your touch
it’s the way you lift me uy, yeah
And l’ll be right here with you till the end

Ve seni nefes aldığım gibi görüyorum
Bu senin teninin dokusu
Kollarımı etrafına sarmak istiyoru, bebeğim
Gitmene asla izin vermeyeceğim
Ve diyorum ki oh, dokunuşun gibi hiçbir şey yok
Bu beni kaldırma şeklin, evet
Ve sonuna kadar tam burada seninle olacağım

You ain’t sure sure yet, but l’m for ya
All l could want, all l can wish for
Nights alone that we miss more
And days we save as souvenirs
There’s no time, l wanna make more time
And give you my whole life

Henüz emin değilsin, ama ben senin içinim
Bütün isteyebileceğim, dileyebileceğim şeyler
Daha çok özlediğimiz yalnız geceler
Ve hatıra olarak kaybettiğimiz günler
Vakit yok, daha fazla vakit kazanmak istiyorum
Ve sana bütün hayatımı veririm

l left my girl, l’m in my Mallorca
Hate to leave her, call it torture
Remember when l couldn’t her
Left the baggage for Rimowa

Kızımı bıraktım, Mallorca’mdayım
Onu bırakmaktan nefret ediyorum, buna işkence de
Onu tutamadığımı hatırla
Rimowa için bagajı bırak

I get the feeling, so l’m sure
Hand in my hand because l’m yours
l can’t, l can’t pretend, l can’t ignore you’re right for me
Don’t think you wanna know just where l’ve been, oh

Hislerim var, eminim
Elin elimde çünkü seninim
Yapamam, numara yapamam, görmezden gelemem benim için doğru olansın
Nerede olduğumu bilmek istediğini düşünme

Done bein’ distracted
The one l need is right in my arms
Your kisses taste the sweetest with mine
Ans l’ll be right here with you till end of time

Dikkati dağılmış
İhtiyacım olan kollarımda
Öpücüklerin benimkiyle birlikte en tatlı olanı
Ve zamanın sonuna kadar seninle burada olacağım