Last year, when I wrote you my last letter
the beginning of my future poetry
I acknowledged who you really were for the first time

Geçen yıl, sana son mektubumu yazarken
gelecek şiirimin başlangıcını
ilk defa kim olduğunun farkına vardım

I didn’t call you by any other name
I let you know that I knew the true nature of your heart
That it was evil, and that it convinced me that darkness was real
that the devil is a real devil
and that monsters don’t always know that they’re monsters

Sana başka bir isimle seslenmedin
Kalbinin içini bildiğimi bilmene izin verdim
Kalbinin kötü ve beni karanlığın gerçek olduğuna ikna ettiğini
şeytanın gerçek bir şeytan olduğunu
ve canavarların canavar olduklarını her zaman bilmediğini

But projection is an amazing thing
after you left and burnt the house down
you tried to convince me that it was I who was holding the matches
You told me that I didn’t know who I was, but I do

Ama yansıtma harika bir şey
terk edip evi yaktığın zaman
kibriti tutanın ben olduğumu inandırmaya çalıştın beni
Kim olduğumu bilmediğimi söyledin, ama biliyorum

I love rose gardens
I plant violets every time someone leaves me
I love the great sequoias of Yosemite
And if you asked my sister to describe the first thing she thinks of when she thinks of me
she would say “camp fire smoke”

Gül bahçelerini severim
Biri beni her terk ettiğinde menekşe ekerim
Yosemtie’deki büyük sekoyaları severim
Ve eğer kız kardeşimden beni düşündüğünde aklına ilk gelen şeyi tarif etmesini isteseydiniz
“kamp ateşi dumanı” derdi

I’m gentle
I’m funny when I’m drunk
But I haven’t been drunk for 14 years
I go on trips with my friends to the beach who don’t know that I’m crazy
I can do that
I can do anything
Even leave you
Because my bedroom is a sacred place now that there are children at the end of my bed
telling me stories about the friends that they pretend to hate, that they will make up with later
And there are fresh cut flowers that I grew myself in vases from the yard on nightstands, hand carved by old pals from Big Sur

Ben kibarım
Sarhoş olduğumda komik olurum
Ama 14 yıldır sarhoş olmadım
Deli olduğumu bilmeyen arkadaşlarımla sahile gezilere giderim
Bunu yapabilirim
Her şeyi yapabilirim
Seni bile terk edebilirim
Çünkü artık yatak odam yatağımın ucunda bana daha sonra barışacakları arkadaşlarından
nefret ediyorlarmış gibi yaptıkları hikayeleri anlatan çocuklar olan kutsal bir yer
Ve bahçeden komodinlerde vazolarda yetiştirdiğim taze kesme çiçekler var, Big Sur’dan eski dostlar tarafından elle oyulmuş.

And the longer I stay here
the more I am sure
But the more I step into becoming a poet
The less I will fall into being with you

Ve burada ne kadar uzun kalırsam
o kadar emin oluyorum
Ama şair olmaya adım attıkça
Seninle olmaya daha az ilgi duyuyorum

The more I step into my poetry
The less I will fall into being with you
The more I step into my poetry
The less I will fall into bed with you

Ama şair olmaya adım attıkça
Seninle olmaya daha az ilgi duyuyorum
Ama şair olmaya adım attıkça
Seninle yatakta olmaya daha az ilgi duyuyorum