Seasons may change
But we won’t change
Isn’t it sweet how we know that already?
Winter to spring
Spring back to fall
Isn’t it cool how nothing here changes at all?

Mevsimler değişebilir
Ama biz değişmeyeceğiz
Bunu şimdiden bilmemiz çok tatlı değil mi?
Kıştan bahara
Bahardan geri sonbahara
Burada hiçbir şeyin değişmemesi harika değil mi?

You make me feel I’m invincible
Just like I wanted
No more candle in the wind
It’s not like I’m invisible
Not like before when I was burning at both ends

Bana yenilmez olduğumu hissettiriyorsun
Tıpkı istediğim gibi
Artık rüzgardaki bir mum gibi olmak yok
Görünmez olduğumdan değil
Eksiden her iki ucumda yanarkenki gibi değil

We did it for fun, we did it for free
I did it for you, you did it for me
We did it for the right reasons
We did it for the right reasons

Bunu eğlence için yaptık, bedavaya yaptık
Ben senin için yaptım sen benim için yaptın
Doğru nedenlerle yaptık
Doğru nedenlerle yaptık

Seasons may change
But we won’t change
Isn’t it strange how different we are from all of our friends?
Seasons will turn
The world, it will turn
The only thing we’ll turn is the pages of all of the poems we burned

Mevsimler değişebilir
Ama değişmeyeceğiz
Tüm arkadaşlarımızdan bu kadar farklı olmamız garip değil mi?
Mevsimler dönecek
Dünya dönecek
Bizim çevireceğimiz tek şey ise yaktığımız tüm şiirlerin sayfaları olacak

Honey, you made me feel I’m invincible
It’s just like I wanted
No more candle in the wind
It’s not like I’m invisible
Like I was before, no more burning at both ends

Tatlım, bana yenilmez olduğumu hissettirdin
Tıpkı istediğim gibi
Artık rüzgardaki bir mum gibi olmak yok
Görünmez olduğumdan değil
Eksiden her iki ucumda yanarkenki gibi değil

Now I do it for fun, I do it for free
I do it for you, you did it for me
We did it for the right reasons
We did it for the right reasons

Şimdi bunu eğlence için yapıyorum, bedavaya yapıyorum
Bunu senin için yapıyorum, sen benim için yaptın
Doğru nedenlerle yaptık
Doğru nedenlerle yaptık

I remember watching How Green Was My Valley
Then I was thinking
“How deep was the canyon that you came from?”
Television static was quite overwhelming
Was it because of the cabin and the candles in the wind?

How Green Was My Valley’i izlediğimi hatırlıyorum
Sonra düşünüyordum
“Geldiğin kanyon ne kadar derindi?”
Televizyon statikleri oldukça fazlaydı
Kabin ve rüzgardaki mumlar yüzünden miydi?

We’ve done it for fun, we’ve done it for free
I showed up for you, you showed up for me
We did it for the right reasons
We did it for fun, we did it for free

Bunu eğlence için yaptık, bedavaya yaptık
Senin için geldim sen benim için geldin
Doğru nedenlerle yaptık
Bunu eğlence için yaptık, bedavaya yaptık

When I was young ’til eternity
I’ll do it for the right reasons
Withstanding all the time, changes, and seasons
Right reasons

Ben sonsuza kadar gençken
Bunu doğru nedenler için yapacağım
Tüm zamana, değişikliklere ve mevsimlere dayanıklı olacağım
Doğru sebepler