Mahmut Orhan Backwards Türkçe Çevirisi

Well… Şey…
A last look would be real nice Son bir bakış gerçekten güzel olurdu.
5 minute talk would be nicer 5 dakikalık konuşma daha iyi olurdu
But since that ain’t even an option Ama bu bir seçenek bile olmadığından
I should bite my tongue and wise up Dilimi ısırıp akıllanmalıyım.
Paid my dues wit dimes in moshpits Moshpitlerde on sentlerle aidatımı ödedim
Smoke under my eyes Gözlerimin altındaki duman
And sealed tight my heart for good Ve kalbimi sonsuza dek mühürledi
I assume it’s not suprisin’ Sanırım bu bir sürpriz değil.
Old stories age real fast Eski hikayeler çok hızlı yaşlanır
Way faster than I’m realizing Fark ettiğimden çok daha hızlı
Life hit you like a ton of bricks Hayat sana bir ton tuğla gibi çarptı
Smacking sense in different sizings Farklı boyutlarda şapırdatma hissi
“Hottest oil to clean out is this fakin’ “Temizlenecek en sıcak yağ bu sahte
I’m realizing, real eyes and… Farkına varıyorum, gerçek gözler ve…
That it’s just one of those things… Bu sadece o şeylerden biri…
I keep my eyes hidden Gözlerimi saklıyorum

It’s a joke Bu bir şaka.
(For him) (Onun için)
Might’ve laughed so hard Çok gülmüş olabilirim
Think I missed that you turn Homeward Sanırım eve dönüşünü kaçırdım.
(Everything) (Her şey)
Thought of taking crossroads Kavşağa çıkma düşüncesi
But dem demons don’t show Ama iblisler görünmez
If you look forward. (or For Them) Eğer ileriye bakarsanız. (ya da Onlar İçin)
(Moved) (Taşındı)
“So I got last these two seats down to hell for my brothers” “Bu yüzden kardeşlerim için cehenneme kadar yolum var.”
(Backwards) (Geriye doğru)
Bless the bitter words we’re loving Sevdiğimiz acı sözleri kutsa
When I seem to hear every good thing backwards Geriye doğru her iyi şeyi duyduğumda

To throw it all in total… Hepsini bir araya toplamak için.
Right as dust begins settle on four corners… Tam da toz dört bir yana çökmeye başlamışken…
Heavy senses surge me at the twilight border Ağır hisler beni alacakaranlık sınırında
Consider how to order Nasıl sipariş vereceğinizi düşünün
Cause I can take it backwards Çünkü geriye doğru götürebilirim
“Spin that thing around you and impale an evil backwards” “O şeyi etrafınızda döndürün ve bir şeytanı geriye doğru kazığa oturtun”