I love me, hey
Kendimi seviyorum, hey
I love me, hey
Kendimi seviyorum, hey
I don’t know about you, but baby I love me
Seni bilmem, ama bebeğim kendimi seviyorum
Now everybody say, hey-hey-hey
Şimdi herkes söylüyor, hey-hey-hey
Oh, hey-hey-hey, I love me
Oh, hey-hey-hey, kendimi seviyorum
Hey-hey-hey, I love me
Hey-hey-hey, kendimi seviyorum

They gon’ say all kinds of things
Her türlü şeyi söyleyecekler
They’ll make jokes about my name
İsmimle dalga geçecekler
They gon’ try to clip my wings, but I’m gon fly, I’m gon’ fly
Kanatlarımı kesmeye çalışacaklar, ama ben uçacağım, uçacağım
They’ll try to play me like a game
Beni bir oyun gibi oynamaya çalışacaklar
I’ll bet they’re too scared of the fame
Bahse girerim şöhretten çok korkuyorlar
But I can see clear when looking at the mirror 
Ama aynaya baktığımda açıkça anlıyorum ki
Saying God made me just right
Tanrı beni haklı çıkardı

I love me, I love me
Kendimi seviyorum, kendimi seviyorum
I don’t know about you, but baby I love me
Seni bilmem, ama bebeğim kendimi seviyorum
Now everybody say, hey-hey-hey
Şimdi herkes söylüyor, hey-hey-hey
Oh, hey-hey-hey, I love me
Oh, hey-hey-hey, kendimi seviyorum
Hey-hey-hey, I love me
Hey-hey-hey, kendimi seviyorum

Because I’m sexy and it ain’t my fault
Çünkü seksiyim ve bu benim hatam değil
I ain’t waiting on nobody’s call
Kimsenin çağrısını beklemiyorum
You don’t want me baby, that’s your lost (your lost)
Beni istemezsin bebeğim, bu senin kaybın (senin kaybın)
I’ll be fine, I’ll be fine
İyi olacağım, iyi olacağım
And you can tell by the way I talk (you hear me?)
Ve bu konuştuklarımı da söyleyebilirsin (beni duydun mu?)
And you can tell by the way I walk (two stepping baby)
Ve bu konuştuklarımı da söyleyebilirsin (iki adımcık bebeğim)
I can see clear when looking at the mirror
Aynaya baktığımda açıkça anlıyorum ki
Saying God made me just right
Tanrı beni haklı çıkardı

I love me, I love me
Kendimi seviyorum, kendimi seviyorum
I don’t know about you, but baby I love me
Seni bilmem, ama bebeğim kendimi seviyorum
Now everybody say, hey-hey-hey
Şimdi herkes söylüyor, hey-hey-hey
Oh, hey-hey-hey, I love me
Oh, hey-hey-hey, kendimi seviyorum
Hey-hey-hey, I love me
Hey-hey-hey, kendimi seviyorum

I don’t mean to brag, I don’t mean to boast
Övünmek istemem, gururlanmak istemem
I love all y’all, but I love me the most
Hepinizi seviyorum, ama kendimi daha çok seviyorum
I don’t mean to brag, I don’t mean to boast
Övünmek istemem, gururlanmak istemem
I love all y’all, but I love me the most
Hepinizi seviyorum,ama kendimi daha çok seviyorum
Go and raise your glass, give yourself a toast
Git ve bardağını havaya kaldır, kendine kadeh kaldır
I love all y’all, but I love me the most
Hepinizi seviyorum,ama kendimi daha çok seviyorum
I don’t mean to brag, I don’t mean to boast
Övünmek istemem, gururlanmak istemem
I love all y’all, but I love me
Hepinizi seviyorum, ama kendimi seviyorum

I love me (I love me) I love me (I love me)
Kendimi seviyorum (kendimi seviyorum) kendimi seviyorum (kendimi seviyorum)
I don’t know about you (I don’t know about you)
Seni bilmem (seni bilmem)
But baby I love me (Baby I love me)
Ama bebeğim kendimi seviyorum (bebeğim kendimi seviyorum)
Now everybody sing, hey-hey-hey, hey-hey-hey
Şimdi herkes şarkı söylüyor, hey-hey-hey, hey-hey-hey
I love me hey-hey-hey, I love me
Kendimi seviyorum hey-hey-hey, kendimi seviyorum
Everybody sing, hey-hey-hey
Şimdi herkes şarkı söylüyor, hey-hey-hey
I love me, and you love you
Kendimi seviyorum ve kendini seviyorsun
Do you love you? I love me
Kendini seviyor musun? Kendimi seviyorum
Me too
Ben de