How can I love someone I never touched?
Hiç dokunmadığım birini nasıl sevebilirim?
You lived under the water, but I love you so much

Sen suyun altında yaşadın ama ben yine de seni çok seviyorum
You never been on land, and you never seen the sky

Hiç karaya çıkmadın ve gökyüzünü hiç görmedin
You don’t know what a cloud is

Bulut nedir, bilmiyorsun
Why does everything I love have to die?

Neden her sevdiğim ölmek zorunda?
They all wanted to see you be as big as you could be

Diğer herkes, senin ne kadar büyük olabileceğini görmek istedi
But I couldn’t let that be

Ama ben buna izin vermedim
By keeping you small, by keeping you safe

Seni küçük tutarak, güvende tutarak
If I could do it again, I’d release you to sea

Eğer yine yapabilseydim seni denize geri bırakırdım
‘Cause I can’t bear to see something so wild just die in a tank

Çünkü vahşi bir şeyin sadece bir akvaryumda ölmesini görmeye dayanamam

And Pablow the blowfish
Ve sen, Balon Balığı Pablow
I miss you so much

Seni çok özlüyorum
And Pablow the blowfish

Ve sen, Balon Balığı Pablow
I miss you so bad

Seni çok fena özlüyorum

On Saturday night, we all went out to eat
Cumartesi gecesi hepimiz yemeğe çıktık
But I can never decide, so someone chose sushi

Ama ben asla karar veremem, bu yüzden birisi suşi yemek istedi
I got soup, and I ordered rice

Çorba içtim ve pilav sipariş ettim
But watching my friends eat my friends, ruined my appetite

Ama arkadaşlarımın arkadaşlarımı yemesini izlemek, iştahımı kaçırdı

Oh, Pablow the blowfish
Ah, Balon Balığı Pablow
If they only knew you like I do

Eğer onlar da seni, benim tanıdığım gibi tanısalardı
They’d love you too

Seni çok severlerdi
And Pablow the blowfish

Ve sen, Balon Balığı Pablow
I miss you so bad

Seni çok fena özlüyorum

I won’t forget, even one second we had
Birlikte geçirdiğimiz bir saniyeyi bile unutmayacağım
‘Cause you might be gone, but you could never be dead

Çünkü sen gitmiş olabilirsin, ama asla ölemezsin
I heard of a seahorse named Sadie

Sadie adında bir denizatı olduğunu duydum
I heard she was quite the lady

Duydum ki o, çok sessiz bir hanımefendiymiş
Maybe you’ll find her and you could make babies

Belki onu bulursun ve birlikte takılırsınız
That’d be kind of crazy

Bu biraz çılgınca ola

If Pablow the blowfish
İşte Balon Balığı Pablow
Found love deep in the sea

Aşkı, denizin derinlerinde buldu
Then that would mean

Aşk, işte o zaman anlam kazandı
Pablow the blowfish

Balon Balığı Pablow
Is better off than here with me

Benden uzaklarda daha mı iyisin?

But Pablow the blowfish
Ama sen Balon Balığı Pablow’sun
I miss you so bad

Seni çok fena özledim