mina okabe – waiting is a waste türkçe çeviri

Our conversations have been honest lately
But when it comes to us, your words are hazy
Making me a little lost
Don’t know how to make it stop
Making me a little lost
I wanna ask you how you’re doing, baby
When I don’t hear from you, it drives me crazy
Yeah, I feel a little lost
Don’t know how to make it stop
Guess I feel a little lost

Son zamanlarda konuşmalarımız dürüst
Ama konu bize gelince, sözlerin puslu
Beni biraz kaybettiriyor
Nasıl durduracağımı bilmiyorum
Beni biraz kaybettiriyor
Sana nasıl olduğunu sormak istiyorum bebeğim
Senden haber alamamak beni deli ediyor
Evet, biraz kaybolmuş hissediyorum
Nasıl durduracağımı bilmiyorum
Sanırım biraz kaybolmuş hissediyorum

Dreaming is how you keep me from leaving
All of the words that I’m wanting you to say
Make me wanna stay, but waiting is a waste

Hayal kurmak, beni ayrılmaktan nasıl alıkoyduğun
Söylemeni istediğim tüm kelimeler
Kalmak istememi sağlıyor, ama beklemek bir israf

Our situation has been changing lately (Our situation)
There is a tension, do you feel it, baby?
Making it a little tough
When you don’t share enough
Making it a little tough
Bringing it up, tell me you feel the same
Thеn we laugh it off, say it’s all fun and games
‘Cause I’m—

Son zamanlarda durumumuz değişiyor (Durumumuz)
Bir gerginlik var, hissediyor musun bebeğim?
Biraz zorlaştırıyor
Yeterince paylaşmadığında
Biraz zorlaştırıyor
Konuyu aç, bana aynı hissettiğini söyle
Sonra gülüp geçelim, hepsi eğlence ve oyun olsun
‘Çünkü ben-

Drеaming is how you keep me from leaving
All of the words that I’m wanting you to say
Make me wanna stay, but waiting is a waste

Hayal kurmak, beni ayrılmaktan nasıl alıkoyduğun
Söylemeni istediğim tüm kelimeler
Kalmak istememi sağlıyor, ama beklemek bir israf

Bringing it up, tell me you feel the same
Then we laugh it off, say it’s all fun and games
We take it back ’cause we don’t wanna ruin
What we’ve always had, so I’m just left here

Konuyu aç, bana aynı hissettiğini söyle
Sonra gülüp geçelim, hepsi eğlence ve oyun olsun
Onu geri alıyoruz çünkü mahvetmek istemiyoruz
Her zaman sahip olduğumuz şey, bu yüzden burada kaldım

Dreaming
Dreaming all of the words that I’m wanting you to say
Make me wanna stay, but waiting is a waste

Hayal ediyorum
Söylemeni istediğim tüm kelimeleri hayal ediyorum
Kalmak istememi sağlıyorlar, ama beklemek bir israf

Bringing it up, tell me you feel the same
Then we laugh it off, say it’s all fun and games
We take it back ’cause we don’t wanna ruin
What we’ve always had, so I’m just left here

Konuyu aç, bana aynı hissettiğini söyle
Sonra gülüp geçelim, hepsi eğlence ve oyun olsun
Onu geri alıyoruz çünkü mahvetmek istemiyoruz
Her zaman sahip olduğumuz şey, bu yüzden burada kaldım