I’m a masochist, I get my fix from feeling nothing
Hospitals at 24, alone and self-destructive
Long nights to quiet my mind with empty conversations
Destroyed the life in my eyes, “I swear I’m gonna change” (Yeah)

Ben bir mazoşistim, hiçbir şey hissetmemekten düzeliyorum
Hastanelerde 24 yaşında, yalnız ve kendine zarar veriyorum
Boş konuşmalarla zihnimi susturmak için uzun geceler geçiriyorum
Gözlerimdeki hayatı mahvettim, “Yemin ederim değişeceğim” (Evet)

I won’t be a casualty
A product of my agony
Blame my bloodline
Feel the pain and kill it twice
I won’t be a casualty
No, I won’t go down like that
No, I won’t go down like that
No, I won’t go down like—

Bir zayiat olmayacağım
Istırabımın bir ürünü
Kan bağımı suçlayacağım
Acıyı hissedeceğim ve iki kez öldüreceğim
Bir zayiat olmayacağım
Hayır, böyle düşmeyeceğim
Hayır, böyle düşmeyeceğim
Hayır, düşmeyeceğim –

Six feet under, what would everybody say, I wonder?
“She was throwing back shots and she couldn’t even talk”
“Just another O.D., what a bummer”
They say one is too many when enough is enough
Thesе thoughts get too heavy when my hеart weighs a ton

Altı fit aşağıda, herkes ne derdi, merak ediyorum?
“Eskileri düşünüp içiyordu ve konuşamıyordu bile”
“Sadece başka bir O.D., tam bir aylak”
Yeterince fazla olduğunu söylüyorlar
Kalbim bir ton ağırlığındayken bu düşünceler çok ağırlaşıyor

I won’t be a casualty
A product of my agony
Blame my bloodline
Feel the pain and kill it twice
I won’t be a casualty
No, I won’t go down like that

Bir zayiat olmayacağım
Istırabımın bir ürünü
Kan bağımı suçlayacağım
Acıyı hissedeceğim ve iki kez öldüreceğim
Bir zayiat olmayacağım
Hayır, böyle düşmeyeceğim

No, I won’t go down like that
No, I won’t go down like that
Blame my bloodline
Feel the pain and kill it twice
No, I won’t go down like that

Hayır, böyle düşmeyeceğim
Hayır, böyle düşmeyeceğim
Kan bağımı suçlayacağım
Acıyı hissedeceğim ve iki kez öldüreceğim
Hayır, böyle düşmeyeceğim

I won’t be a casualty
A product of my agony
Blame my bloodline
Feel the pain and kill it twice
I won’t be a casualty
No, I won’t go down like that

Bir zayiat olmayacağım
Istırabımın bir ürünü
Kan bağımı suçlayacağım
Acıyı hissedeceğim ve iki kez öldüreceğim
Bir zayiat olmayacağım
Hayır, böyle düşmeyeceğim