I’m the devil’s son straight out of hell
And you’re an angel with a haunted heart
If you’re smart you’d run and protect yourself
From the demon living in the dark
There’s nothing to be gained cause I can never change
And you can never understand my sickness
(I’ll never understand my sickness)

Ben cehennemden çıkmış şeytanın oğluyum
Ve sen perili bir kalbi olan bir meleksin
Akıllıysan, koşarsın ve kendini korursun
Karanlıkta yaşayan şeytandan
Kazanılacak hiçbir şey yok çünkü asla değişemem
Ve hastalığımı asla anlayamazsın
(Hastalığımı asla anlamayacağım)

Save yourself
From a life full of lies and a heart full of pain and sorrow
Save yourself
From the choices I make cause nothing but failure follows me
Save yourself

Kendini kurtar
Yalanlarla dolu bir hayattan ve acı ve keder dolu bir kalpten
Kendini kurtar
Yaptığım seçimlerden çünkü başarısızlık beni hep takip ediyor
Kendini kurtar

You’re the perfect drug when it hurts like hell
I’ve never needed anyone so much
There’s no-one else I love and I curse myself
Cause the right thing is to give you up

Cehennem gibi acıttığında mükemmel uyuşturucusun
Hiç kimseye bu kadar ihtiyacım olmadı
Sevdiğim başka kimse yok ve kendime lanet ediyorum
Çünkü doğru olan şey senden vazgeçmek

I’m overcome by shame cause I can never change
And you can never understand my sickness
(I’ll never understand my sickness)

Utançla aşıldım çünkü asla değişemem
Ve hastalığımı asla anlayamazsın
(Hastalığımı asla anlamayacağım)

Save yourself
From a life full of lies and a heart full of pain and sorrow
Save yourself
From the choices I make cause nothing but failure follows me
Save yourself
From a life full of lies and a heart full of pain and sorrow
Save yourself
From the choices I make cause nothing but failure follows me
Save yourself

Kendini kurtar
Yalanlarla dolu bir hayattan ve acı ve keder dolu bir kalpten
Kendini kurtar
Yaptığım seçimlerden çünkü başarısızlık beni hep takip ediyor
Kendini kurtar