Stand, stand to attention
The moment’s passed you by
Now is the rest of your life
Dare, dare I to mention
Your laughter makes me cry
A speck of dust in my eye

Dik dur, dikkatini çek
O an seni geçti
Şimdi hayatının geri kalanı
Cesaret et, bahsetmeye cüret et
Gülüşün beni ağlatıyor
Gözümde bir toz zerresi

And I am unafraid and blissful
Here I come
I am unashamed at getting nothing done
I’m a cavalcade that tumbles one by one
But I’m okay, just like Jesus’ Son

Ve ben korkmuyorum ve mutluyum
İşte geliyorum
Hiçbir şey yapmamaktan utanmıyorum
Ben teker teker yuvarlanan bir süvari alayıyım
Ama ben iyiyim, tıpkı İsa’nın Oğlu gibi

Bone, bone of contention
I’ve lost the count of times
I’ve seen you fucking goodbye
So good, orderly direction
To pull you from the mire
Your universe on fire

Kemik, çekişme kemiği
Defalarca kaybettim
Seni lanet bir vedada gördüm
Çok iyi, düzenli yön
Seni bataklıktan çekmek için
Evrenin yanıyor

And I am unafraid and blissful
Here I come
I am unashamed at getting nothing done
I’m a cavalcade that tumbles one by one
But I’m okay, just like Jesus’ Son

Ve ben korkmuyorum ve mutluyum
İşte geliyorum
Hiçbir şey yapmamaktan utanmıyorum
Ben teker teker yuvarlanan bir süvari alayıyım
Ama ben iyiyim, tıpkı İsa’nın Oğlu gibi