PinkPantheress Capable of love Türkçe Çevirisi

Said we had a date arranged (Bir randevu ayarladığımızı söyledi)
It’s in your diary, don’t forget. (Günlüğünde yazıyor, unutma.)
I know you made your bed last time (Geçen sefer yatağını yaptığını biliyorum)
So you couldn’t make it, didn’t you say? (Yani gelemeyeceğini söylememiş miydin?)
But now I think you’re the cause of my troubles. (Ama şimdi sorunlarımın sebebinin sen olduğunu düşünüyorum.)
I haven’t slept well for a week. (Bir haftadır iyi uyuyamadım.)
You are someone I want to keep. (Sen kalmasını istediğim birisin.)
But you said it wasn’t deep. (Ama derin olmadığını söylemiştin.)
And to that answer I cry (Ve bu cevaba ağlıyorum)

(Chorus) (Koro)
(Instrumental)

It’s funny how people still think it’s an act (İnsanların hala bunun bir rol olduğunu düşünmesi çok komik.)
The bond between us doesn’t end (Aramızdaki bağ bitmez)
But they don’t know of the distance I went (Ama onlar bilmiyorlar ne kadar uzağa gittiğimi)
To say I could be near you, and I’ll do it again (Senin yanında olabileceğimi söylemek için, ve bunu tekrar yapacağım)
You still ignore me when we pass on the street (Sokaktan geçerken hala beni görmezden geliyorsun.)
And you still haven’t asked me to meet you. (Ve sen hala seninle buluşmamı istemedin.)
But there’s no other place I’d rather be (Ama olmayı tercih edeceğim başka bir yer yok.)
Sitting here behind you, watching you leave the scene (Burada arkanda oturmuş, sahneden ayrılmanı izliyorum)

And I think I need a picture ’cause it’s never enough (Ve sanırım bir fotoğrafa ihtiyacım var çünkü asla yeterli değil)
To see you smiling in my mind when mine is still in the dark (Benimki hala karanlıktayken seni zihnimde gülümserken görmek)
It starts with you-ooh (Seninle başlar-ooh)
Starts with you-ooh (Seninle başlıyor-ooh)
I’m obsessed with the idea that one day we’ll break up (Bir gün ayrılacağımız fikrine kafayı takmış durumdayım.)
Cause after that I know I’ll never be able to love again (Çünkü ondan sonra bir daha asla sevemeyeceğimi biliyorum.)
After you-ooh (Senden sonra-ooh)
After you-ooh (Senden sonra-ooh)

I guess we’re better off as friends (Sanırım arkadaş olarak daha iyiyiz.)
I guess that’s what you said (Sanırım söylediğin buydu.)
I guess we’re better off as friends (Sanırım arkadaş olarak daha iyiyiz.)
I guess that’s what you said (Sanırım söylediğin buydu.)