Hey you in your ivory tower
I know where you live
Hey you with so much power
I know where you live

Hey sen fildişi kulendesin
Nerede yaşadığını biliyorum
Hey çok güçlü olan sen
Nerede yaşadığını biliyorum

Even in bed with the government
With you it’s take, take, and no give
The CEO of the decadent
I know where you live

Hükümetle yataktayken bile
Seninle almıyorum, alıyorum ve vermiyorum
Çöküşün CEO’su
Nerede yaşadığını biliyorum

(I know where you live)
Deep in the heart of man
(I know where you live)
With the devil’s common friend

(Nerede yaşadığını biliyorum)
Adamın kalbinin derinliklerinde
(Nerede yaşadığını biliyorum)
Şeytanın ortak arkadaşı ile

Hey you with your dynamite
I know where you live
You with your righteous and holy fight
I know where you live

Hey sen dinamitli
Nerede yaşadığını biliyorum
Doğru ve kutsal savaşınla sen
Nerede yaşadığını biliyorum

With all the orphans you create
I don’t think your maker will forgive
What do you ask for when you pray?
How do you sleep when you’re so vindictive?

Yarattığın tüm öksüzlerle
Yaratıcının affedeceğini sanmıyorum
Dua ederken ne istiyorsun?
Bu kadar kşndarken nasıl uyuyorsun?

(I know where you live)
Deep in the heart of man
(I know where you live)
With the devil’s common friend
(I know where you live)
Deep in the heart of man
(I know where you live)
With the devil’s common friend

(Nerede yaşadığını biliyorum)
Adamın kalbinin derinliklerinde
(Nerede yaşadığını biliyorum)
Şeytanın ortak arkadaşı ile
(Nerede yaşadığını biliyorum)
Adamın kalbinin derinliklerinde
(Nerede yaşadığını biliyorum)
Şeytanın ortak arkadaşı ile