pink trustfall türkçe çeviri

Trust fall, baby
It’s a trust fall, baby

Güven düşüşü bebeğim
Bu bir güven düşüşü bebeğim

Picture a place where it all doesn’t hurt
Where everything’s safe and it doesn’t get worse, oh my
We see through bloodshot eyes
Picture a place, somewhere else far away
Where you know what they mean and they mean what they say to us
And would that be enough?

Her şeyin acıtmadığı bir yer hayal et
Her şeyin güvende olduğu ve daha kötüye gitmediği bir yer, aman tanrım
Kanlı gözlerle görüyoruz
Bir yer hayal et, çok uzaklarda başka bir yer
Ne anlama geldiklerini bildiğin ve bize söylediklerini kastettikleri yer
Ve bu yeterli olur mu?

Are we running out of time?
Are we hiding from the light?
Are we just too scared to fight for what we want tonight?

Zamanımız mı tükeniyor?
Işıktan mı saklanıyoruz?
Bu gece istediklerimiz için savaşmaktan çok mu korkuyoruz?

Closе your eyes and leavе it all behind
Go where love is on our side
It’s a trust fall, baby
It’s a trust fall, baby
You and I and everyone alive
We can run into the fire
It’s a trust fall, baby
Yeah, it’s a trust fall, baby

Gözlerini kapat ve her şeyi geride bırak
Aşkın bizim tarafımızda olduğu yere git
Bu bir güven düşüşü bebeğim
Bu bir güven düşüşü bebeğim
Sen, ben ve hayatta olan herkes
Ateşe koşabiliriz
Bu bir güven düşüşü bebeğim
Evet, bu bir güven düşüşü bebeğim

Jump with me, come with me, burn like the sun
We’ll talk, then we’ll cry, then we’ll laugh ’til we’re done, oh my
It’s like we’re out our minds

Benimle zıpla, benimle gel, güneş gibi yan
Konuşacağız, sonra ağlayacağız, sonra güleceğiz bitirene kadar, oh tanrım
Aklımızı kaçırmışız gibi

We’ve been running for our lives
We’ve been hiding from the light
We’ve been far too scared to fight for what we want tonight

Hayatlarımız için koşuyorduk
Işıktan saklanıyorduk
Bu gece istediklerimiz için savaşmaktan çok korktuk

Close your eyes and leave it all behind
Go where love is on our side
It’s a trust fall, baby
It’s a trust fall, baby
You and I and everyone alive
We can run into the fire
It’s a trust fall, baby
Yeah, it’s a trust fall, baby

Gözlerini kapat ve her şeyi geride bırak
Aşkın bizim tarafımızda olduğu yere git
Bu bir güven düşüşü bebeğim
Bu bir güven düşüşü bebeğim
Sen, ben ve hayatta olan herkes
Ateşe koşabiliriz
Bu bir güven düşüşü bebeğim
Evet, bu bir güven düşüşü bebeğim

What if we just fall?
I’m not going without you
And you’re not going alone
I fell so far ’til I found you
But you know what you know when you know
So I’m not going without you
And you’re not going alone
‘Cause you know when you know

Ya düşersek?
Sensiz gitmiyorum
Ve yalnız gitmiyorsun
Seni bulana kadar çok uzağa düşmüştüm
Ama bildiğin zaman ne bildiğini biliyorsun
Bu yüzden sensiz gitmiyorum
Ve yalnız gitmiyorsun
Çünkü bildiğin zaman biliyorsun

Close your eyes and leave it all behind
Go where love is on our side
It’s a trust fall, baby
It’s a trust fall, baby

Gözlerini kapat ve her şeyi geride bırak
Aşkın bizim tarafımızda olduğu yere git
Bu bir güven düşüşü bebeğim
Bu bir güven düşüşü bebeğim

What if we just fall?
What if we just fall?
What if we just fall?
What if we just fall?
What if we just fall?
What if we just fall?
What if we just—

Ya düşersek?
Ya düşersek?
Ya düşersek?
Ya düşersek?
Ya düşersek?
Ya düşersek?
Ya biz-