I found someone who loves me
When you hold me, it feels holy
You care so much, it kills me
You’re such a pure heart, I’m not worthy

Beni seven birini buldum
Beni tuttuğunda, kutsal hissettiriyor
Çok umursuyorsun, bu beni öldürüyor
Sen çok saf bir kalpsin, ben sana layık değilim

But you don’t know the real me
And all the things I’ve done
I’m an arson, it’s a sickness, yeah
And there’s no medicine
I can smell the smoke again
Now, you need to run
Escape me, before you hate me

Ama sen gerçek beni bilmiyorsun
Ve yaptığım her şeyi
Ben bir kundakçıyım, bu bir hastalık, evet
Ve tedavisi de yok
Dumanın kokusunu tekrar alabiliyorum
Şimdi, koşman gerekiyor
Benden nefret etmeden önce kaç benden

My love is gasoline
I watch it brew in everything
I try to save you from the flames
But I’ma mention I can’t change
My love, my love, my love is gasoline

Benim aşkım benzin
Her şeyde tutuşmasını izliyorum
Seni alevlerden kurtarmaya çalışıyorum
Ama değiştiremeyeceğimi söyleyeceğim
Benim aşkım, aşkım, aşkım benzin

I found someone who sees me
Nobody’s ever loved me skin deep
But I destroy everybody that I meet
I’ll do it to you in heartbeat

Beni gören birini buldum
Kimse beni derinden sevmedi
Ama tanıştığım herkesi mahvediyorum
Bunu sana bir kalp atışı süresinde yapacağım

‘Cause you don’t know the real me
And all the things I’ve done
I’m an arson, it’s a sickness, yeah
And there’s no medicine
I can smell the smoke again
Now, you need to run
Escape me, before you hate me

Ama sen gerçek beni bilmiyorsun
Ve yaptığım her şeyi
Ben bir kundakçıyım, bu bir hastalık, evet
Ve tedavisi de yok
Dumanın kokusunu tekrar alabiliyorum
Şimdi, koşman gerekiyor
Benden nefret etmeden önce kaç benden

My love is gasoline
I watch it brew in everything
I try to save you from the flames
But I’ma mention I can’t change
My love, my love, my love is gasoline

Benim aşkım benzin
Her şeyde tutuşmasını izliyorum
Seni alevlerden kurtarmaya çalışıyorum
Ama değiştiremeyeceğimi söyleyeceğim
Benim aşkım, aşkım, aşkım benzin

No, I don’t want you to wait
‘Cause I am afraid right now
No, I don’t want you to wait
‘Cause I’m scared I’ll burn us down

Hayır, beklemeni istemiyorum
Çünkü şu an korkuyorum
Hayır, beklemeni istemiyorum
Çünkü korkarım ki bizi yakacağım

My love is gasoline
I watch it brew in everything
I try to save you from the flames
But I’ma mention I can’t change
My love, my love, my love is gasoline
My love, my love
My love, my love, my love is gasoline

Benim aşkım benzin
Her şeyde tutuşmasını izliyorum
Seni alevlerden kurtarmaya çalışıyorum
Ama değiştiremeyeceğimi söyleyeceğim
Benim aşkım, aşkım, aşkım benzin