Closed, iced
Never feel safe
I’m tongue , tied
Never let out my rage
Try to breaking this cage
But where would I go?

Kapanmış, donmuş
Asla güvende hissetmiyorum
Dilim tutuldu
Öfkemi asla salmam
Bu kafesi kırmaya çalışıyorum
Ama nereye gideceğim?

I’m stuck , living a life of  bad luck giving me nothing
Doors shut, alone in my head
I’m out of control

Sıkıştım, bana hiçbir şey vermeyen kötü bir şansın hayatını yaşıyorum
Duvarlar çarpıyor, kafamın içinde yalnızım
Kontrolü kaybettim

Am I losing my sanity?
I’m over my head
I’m in a dark dream
I’m a prisoner
Here there never let me leave

Aklımı mı kaybettim?
Anlayamıyorum
Karanlık bir rüya içinde
Ben bir mahkumum
Oradan asla çıkmama izin yok

Losing grip of me already
I’m over the edge
I yell and i scream
I’m a prisoner
Here come get me , set me free

Kontrolü çoktan kaybettim
Uçurumun kıyısındayım
Bağırıyor ve çığlık atıyorum
Ben bir mahkumum
Gelip beni al, özgür bırak

Hurt me , do what you want
I’m thirsty , feeding me bones
Hunger is all that I know
I’m starving for air

İncit beni, ne istersen yap
Susadım, kemiklerimi besle
Açlık bildiğim tek şey
Hava için açlık çekiyorum

Trapped here, sinking in deeper
Cold sweat were from a fever
I’m kept , locked in a box
And nobody cares

Buraya sıkıştım, daha da derine batıyorum
Ateşten soğuk terler akıtıyorum
Bir kutuda tutulup hapsediliyorum
Ve kimse umursamıyor

Am I losing my sanity?
I’m over my head
I’m in a dark dream
I’m a prisoner
Here there never let me leave


Aklımı mı kaybettim?
Anlayamıyorum
Karanlık bir rüya içinde
Ben bir mahkumum
Oradan asla çıkmama izin yok

Losing grip of me already
I’m over the edge
I yell and i scream
I’m a prisoner
Here come get me , set me free

Kontrolü çoktan kaybettim
Uçurumun kıyısındayım
Bağırıyor ve çığlık atıyorum
Ben bir mahkumum
Gelip beni al, özgür bırak

Dark dreams
Every time I close my eyes
Demons coming after me

Karanlık rüyalar
Ne zaman gözlerimi kapatsam
Şeytan da benimle geliyor

I’m tired, please
Every time I close my eyes I see them coming after me

Yoruldum, lütfen
Ne zaman gözlerimi kapatsam peşimden geldiklerini görüyorum

This dark dreams
Every time I close my eyes, demons coming after me

Bu karanlık rüyalar
Ne zaman gözlerimi kapatsam şeytanşar peşimden geliyor

I’m tired, please
Every time I close my eyes I see them coming after me

Yoruldum, lütfen
Ne zaman gözlerimi kapatsam peşimden geldiklerini görüyorum