A lazy rain am I
The skies refuse to cry
Cremation takes its piece of your supply
The night is dressed like noon
A sailor spoke too soon
And China’s on the dark side of the moon
(Hear me now)

Ben tembel bir yağmurun
Gök yüzü ağlamayı reddediyor
Kremasyon, arzunuzun bir parçasını alıyor
Gece sanki öğlenmiş gibi
Bir denizci çok erken konuştu
Ve Çin ayın karanlık tarafında
(Şimdi beni dinle)

Platypus are a few
The secret life of Roo
A personality I never knew
(Get it on)
My crater weighs a ton
The archer’s on the run
And no one stands alone behind the sun

Platypus, Roo’nun
Birkaç gizli hayatıdır
Hiç tanımadığım bir kişilik
(Al onu)
Kraterim bir ton ağırlığında
Okçu kaçıyor
Ve kimse güneşin arkasında yalnız kalmaz

It’s been a long time since I made a new friеnd
Waitin’ on another black summer to end
It’s been a long timе and you never know when
Waitin’ on another black summer to end

Yeni bir arkadaş edinmeyeli uzun zaman oldu
Başka bir kara yazın daha bitmesini bekliyorum
Uzun zaman oldu ve ne zaman
Başka bir kara yazın daha bitmesini bekleyeceğini bilemezsin

Back the flaming whip
Are sailin’ on our censorship
Riding on a headless horse to make the trip

Yanan kırbaç bizim sansürümüze
Yelken açıyor
Yolculuk yapmak için başsız bir ata biniyor

Been a long time since I made a new friend
Waitin’ on another black summer to end
It’s been a long time and you never know when
Waitin’ on another black summer to end

Yeni bir arkadaş edinmeyeli uzun zaman oldu
Başka bir kara yazın daha bitmesini bekliyorum
Uzun zaman oldu ve ne zaman
Başka bir kara yazın daha bitmesini bekleyeceğini bilemezsin

I’ve been waitin’, I’ve been waitin’
Waitin’ on another black summer to end
I’ve been waitin’, I’ve been waitin’
Waitin’ on another black summer to end
I’ve been waitin’, I’ve been waitin’
Waitin’ on another black summer to end

Bekliyordum, bekliyordum
Başka bir kara yazın daha bitmesini bekliyordum
Bekliyordum, bekliyordum
Başka bir kara yazın daha bitmesini bekliyordum
Bekliyordum, bekliyordum
Başka bir kara yazın daha bitmesini bekliyordum