Renai Circulation – Lizz Robinett (Türkçe çeviri)

One, two
It’s so hard to see it
But darling, let’s face it
These feelings we’re feeling
Cannot be ignored

Bir, iki
Onu görmek çok zor
Ama sevgilim, hadi yüzleşelim
Hissettiğimiz bu duygular
Görmezden gelinemez

If you’re scared that you’ll see something you’ll regret
Well, love is something that’s best with life
Avoid a fight and be polite
Just shut up! Wait a second, that ain’t right

Pişman olacağın bir şey görmekten korkuyorsan
Peki, aşk hayatla en güzel olan şeydir
Kavgadan kaç ve kibar ol
Sadece çeneni kapa! Due bir saniye, bu doğru değil

Every journey’s gotta start with a step
So, go on out there and give it your best
I’m taking a chance ’cause I like you a lot
So, I’ll give it a shot, give it all that I got

Her yolculuk bir adımla başlamalı
Bu yüzden, oraya git ve elinden gelenin en iyisini ver
Risk alıyorum çünkü senden çok hoşlanıyorum
Bu yüzden, bir atış vereceğim, sahip olduğum her şeyi vereceğim

La de da de da
La de da de de
Suddenly, you call my name, and I lose my brain
And I float up to the moon

La de da de da
La de da de de
Aniden, sen adımı söylüyorsun, ve aklımı kaybediyorum
Ve aya yükseliyorum

La de da de de
La de da de da
When you laugh, it makes me smile, and I love your style
So I wrote a song to this tune

La de da de de
La de da de da
Güldüğünde, bu beni gülümsetiyor, ve tarzını seviyorum
Bu yüzden bu melodiye bir şarkı yazdım

Thank you stars for giving to me
The greatest gift that’s still yet to be
I don’t mind if fate’s playing games
I’m happy all the same

Yıldızları bana verdiğin için teşekkür ederim
Henüz olmayan en büyük hediye
Kaderin oyun oynaması umrumda değil
Yine de mutluyum

It’s so hard to say it
But darling, let’s face it
These feelings revealing
Cannot be ignored

Söylemek çok zor
Ama sevgilim, hadi yüzleşelim
Bu duyguları açığa çıkarıyor
Görmezden gelinemez

So I’ll work on this letter
‘Til our timing gets better
Sincerely, yours truly
And forever more

Bu yüzden bu mektup üzerinde çalışacağım
Zamanlamamız iyileşene kadar
İçtenlikle, saygılarımla
Ve sonsuza kadar