Sherine Kalam Eneih Türkçe Çevirisi

The love words of his eyes are sweeter than songs – Gözlerinin aşk sözcükleri şarkılardan daha tatlı
From a couple of words, from a greeting, I become someone else – Birkaç kelimeden, bir selamdan başka biri oluyorum
When he sways, my heart sways with him – O sallandığında, kalbim de onunla birlikte sallanır
I may sacrifice my eyes and whole life for him, and it’s too little – Onun için gözlerimi ve tüm hayatımı feda edebilirim, ama bu çok az

My night – Benim gecem
Oh night my night – Oh gece benim gecem
Oh night my night, his love makes the night longer – Oh gece gecem, onun aşkı geceyi uzatır
The love of years – Yılların aşkı
Between him and I – Onunla benim aramda
Just one more step, my heart, it’s not a fantasy – Sadece bir adım daha, kalbim, bu bir hayal değil

My soul just go with him and get lost in his beauty – Ruhum sadece onunla git ve onun güzelliğinde kaybol
His covets the magic of life, his charm extraordinary – Hayatın büyüsüne, olağanüstü cazibesine
The one whose eyes the moon envied – Ayın gözlerine imrendiği kişi
The smile is the shining sun – Gülümseme parlayan güneştir

My night – Benim gecem
Oh night my night – Oh gece benim gecem
Oh night my night, his love makes the night longer – Oh gece gecem, onun aşkı geceyi uzatır
The love of years – Yılların aşkı
Between him and I – Onunla benim aramda
Just one more step, my heart, it’s not a fantasy – Sadece bir adım daha, kalbim, bu bir hayal değil
My night – Benim gecem
Oh night my night – Oh gece benim gecem
Oh night my night, his love makes the night longer – Oh gece gecem, onun aşkı geceyi uzatır
The love of years – Yılların aşkı.