Could you tell me something about you?
Kendin hakkında bana bir şey söyleyebilir misin?

‘Cause i played this heartless game.
Çünkü bu kalpsiz oyunu oynadım.

All this space that’s in between us…
Aramızdaki bütün bu mesafe…

Nothing’s gonna change.
Hiçbir şey değişmeyecek.

Nothing’s gonna change.
Hiçbir şey değişmeyecek.

But i’m alright.
Ama ben iyiyim.

I ain’t coming back to you.
Sana geri dönmeyeceğim.

No.
Hayır.

And i’m alright.
Ve ben iyiyim.

I can’t fake* what is true.
Doğru olanı yalanlayamam.

You don’t love me and I know.
Beni sevmiyorsun ve biliyorum.

NOT : *Yukarıdaki ”fake” kelimesinin birçok farklı anlamı var. (Sahte, yalan, taklit etmek vb.) Şarkının gidişatına ve sözlerine bakarak en uygun olanının böyle çevirmek olacağını düşündüğüm için böyle çevirdim.