Once the last drop of rain has dried off the pavement
Shouldn’t I find a stain, but I never do
The way the tires turn stones on old county roads
They leave it muddy underneath, reminds me of you
You find graffiti on the walls of old bathroom stalls
You know, you can scratch it right off, it’s how it used to be
But like the dollar in your pocket, it’s been spent and traded in
You can’t change where it’s been, reminds me of me

Son yağmur damlası kuruduktan hemen sonra
Bir leke bulmamalı mıydım, ama asla bulamadım
Lastiklerin eski ilçe yollarında taşa çevirme şekli
Altlarını çamurlu bırakıyor, bu bana seni hatırlatıyor
Eski banyo tezgahlarının duvarlarında grafiti buluyorsun
Biliyorsun, onun üzerini çizebilirsin, tıpkı eskiden olduğu gibi
Ama cebindeki dolar gibi, harcandı ve takas edildi
Onun olduğu yeri değiştiremezsin, bu beni bana hatırlatıyor

I lived, and I learned, had you, got burned
Held out, and held on
God knows, too long, and wasted time
Lost tears, swore that I’d get out of here
But no amount of freedom gets you clean
I’ve still got you all over me

Yaşadım, ve öğrendim, sana sahip oldum, yandım
Dayandım, ve tutuldum
Tanrı biliyor, çok uzun zaman oldu, ve vakitler boşa harcandı
Gözyaşlarım harap oldu, buradan çekip gideceğime yemin ettim
Ama hiçbir özgürlük seni saflaştıramaz
Hâlâ her yerimde sana sahibim

The best and worst day of June
Was the one that I met you
With your hands in your pockets
And your “Don’t you wish you had me?” grin
But I did, so I smiled
And I melted like a child

Now every breath of air I breathe reminds me of then

Haziran’ın en iyi ve en kötü günü
Seninle tanıştığım gündü
Ellerinin ceplerinde oluşu
Ve senin “Senin olmamı istemez miydin?” sırıtışın
Fakat benim oldun, ve gülümsedim
Ve bir çocuk gibi yumuşadım
Artık aldığım her nefes bana eskileri hatırlatıyor

And I lived, and I learned, had you, got burned
Held out, and held on
God knows, too long, and wasted time
Lost tears, swore that I’d get out of here
But no amount of freedom gets you clean
I’ve still got you all over me

Yaşadım, ve öğrendim, sana sahip oldum, yandım
Dayandım, ve tutuldum
Tanrı biliyor, çok uzun zaman oldu, ve vakitler boşa harcandı
Gözyaşlarım harap oldu, buradan çekip gideceğime yemin ettim
Ama hiçbir özgürlük seni saflaştıramaz
Hâlâ her yerimde sana sahibim

I lived, and I learned
And found out what it was to turn around
And see that we
Were never really meant to be
So I lied, and I cried
And I watched a part of myself die
‘Cause no amount of freedom gets you clean
I’ve still got you all over me

Yaşadım, ve öğrendim
Ve neyin ters köşe yapacağını fark ettim
Ve aslında ne anlamına geldiğimizi
Gördüm
Bu yüzden yalan söyledim, ve ağladım
Ve bir parçamı ölürken izledim
Çünkü hiçbir özgürlük seni saflaştıramaz
Hâlâ her yerimde sana sahibim

I’ve still got you all over me
Still got you all over me

Hâlâ her yerimde sana sahibim
Hâlâ her yerimde sana sahibim