The 1975-Sıncerıty Is Scary(Türkçe Çeviri)

And ırony ıs okay,I suppose,culture is to blame

Ve ironi iyidir, ben kültürüm suç olduğunu savunuyorum

You try and mask your pain in the most postmodern way

Sen dene ve en postmodern yolla acını maskele


You lack substance when you say

Sen söylediğinde maddeden yoksun olursun


Something like, “Oh, what a shame”

‘’Oh, ne ayıp’’ gibi bazı şeyler


It’s just a self-referential way that stops you having to be human

Sadece bir kişisel referans yolun vardır o da insan olmanı durdur


I’m assuming you’ll balloon when you remove the dirty spoon

Ben senin balon olacağını varsayıyorum sen kirli kaşığını çıkardığında


And start consuming like a human, that’s what I am assuming

Ve bir insan gibi tükenmeye başladığını varsayıyorum


I’m sure that you’re not just another girl

Eminim sen sadece başka bir kız değilsin


I’m sure that you’re gonna say that I was sexist

Eminim ki sen benim seksi olduğumu söylersin


I feel like you’re running out of all the things I liked you for

Seni severken tüm şeylerden kaçıyormuşsun gibi hissediyorum

NAKARAT


Why can’t we be friends, when we are lovers?

Biz sevgili olduğumuzda, neden arkadaş olmuyoruz?


‘Cause it always ends with us hating each other

Çünkü daima birbirimizden nefret etmemiz sona erecek


Instead of calling me out, you should be pulling me in

Bana seslenmek yerine, beni içine almalısın


I’ve just got one more thing to say

Ben sadece birden daha fazla şey söylemek için varım


And why would you believe

Ve neden inanacaktım


You could control how you’re perceived

Sen nasıl algıladığını kontrol etmeliydin


When at your best you’re intermediately

Sen en iyisine aracı olduğunda


Versed in your own feelings?

Kendi hislerinde tecrübeli misin?


Keep on putting off conceiving

Düşünmeyi bırakmaya devam et


It’s only you that you’re deceiving

Yalnızca sen karar ver


Oh, don’t have a child, don’t cramp your style, I’ll leave it

Oh, bir çocuk olma, tarzını engelleme, ben ondan ayrılacağım


I’m just pissed off because you pied me off

Ben sadece kızgınım çünkü sen beni engelledin


After your show when you let go of my hand

Sen elimi bırakıp gittiğin gösteriden sonra


In front of some sket who wants to bitch on you

Seni isteyen fahişelerin önünde bazı kaşarlar kaldı