It was the fearful night of December 8th.
He was returning home from the studio late.
He had perseptively known that it wouldn’t be nice.
Because in 1980, he paid the price.

Aralık 8’in korku dolu gecesiydi
İntihardan eve dönüyordu geç vakitte
Hoş olmayacağı hakkında içinde bir his vardı
Çünkü 1980’de, bir fiyatı vardı

John Lennon died. [X6]

John Lennon öldü.

With a Smith & Wesson 38,
John Lennon’s life was no longer a debate.
He should have stayed at home,
He should have never cared,
And the man who took his life declared,

Bir Smith & Wesson 38’le
John Lennon’ın hayatu artık tartışma konusu değildi.
Evde kalmalıydı,
Umursamamalıydı,
Ve onun hayatını alan adam beyan etti;

He said I just shot John Lennon.
He said I just shot John Lennon.
What a sad and sorry and sickening sight.
What a sad and sorry and sickening night.
What a sad and sorry and sickening sight.
What a sad and sorry and sickening night.
(X2)

John Lennon’ı vurdum dedi
John Lennon’ı vurdum dedi
Ne üzücü ve pişman ve mide bulandırıcı bir görüntü
Ne üzücü ve pişman ve mide bulandırıcı bir görüntü
Ne üzücü ve pişman ve mide bulandırıcı bir görüntü
Ne üzücü ve pişman ve mide bulandırıcı bir görüntü