The Kid LAROI SORRY Türkçe Çevirisi

“SORRY” | “ÖZÜR DİLERİM”

Well, my first time, let’s see | İlk seferim, bakalım.

Woke up with the sun today, it’s another sunny day | Bugün güneşle uyandım, yine güneşli bir gün
I went past my mama crib, 90210, L.A. | Annemin yanından geçtim, 90210, L.A.
But that shit six months ago, I’m set for life, yeah, some would say | Ama o altı ay önceki bok, hayatım için hazırım, evet, bazıları der ki
But every day, I wake up scared that it could be taken from me | Ama her gün, bunun benden alınabileceği korkusuyla uyanıyorum.

I’m not givin’ nothing back, I got used to gettin’ paid | Hiçbir şeyi geri vermeyeceğim, para almaya alıştım
But no one ever told me what I had to sacrifice for fame (Yeah) | Ama kimse bana şöhret için neleri feda etmem gerektiğini söylemedi (Evet)
I’m just tryin’ not to go insane | Sadece delirmemeye çalışıyorum
But I got all this weight on me and I just wanna run away (Yeah) | Ama üzerimde bu kadar ağırlık var ve ben sadece kaçmak istiyorum (Evet)

I don’t wanna hear from you, I’m losin’ my temper now | Senden haber almak istemiyorum, artık sinirlerim bozuluyor.
Get the fuck up off my phone, I don’t wanna hear from ya | Telefonumdan defol git, senden haber almak istemiyorum.
Went to Mexico for like six days | Altı günlüğüne Meksika’ya gittim.
Came back and now I still feel the same way | Geri döndüm ve şimdi hala aynı şekilde hissediyorum

Fucked up, in pain | Berbat, acı içinde
Like, why the fuck I spent a hundred fifty on this plane? | Neden bu uçağa yüz elli harcadım ki?
Like, why the fuck I spent two hundred sixty on these chains? | Mesela, neden bu zincirlere iki yüz altmış harcadım?
Like, how am I so paranoid? I bulletproofed my range | Nasıl bu kadar paranoyak olabiliyorum? Menzilimi kurşun geçirmez yaptım
Shit don’t make no sense | Hiç mantıklı değil.
I mean, the pressure’s immense | Yani, baskı çok büyük.
I’m nineteen tryna navigate money and stress | On dokuz yaşındayım, para ve stresle başa çıkmaya çalışıyorum.

Weird industry friends and my family life is intense | Tuhaf sektör arkadaşlarım ve aile hayatım yoğun
And my girl is always upset ’cause I’m always fuckin’ workin’ | Ve kız arkadaşım hep üzgün çünkü ben hep çalışıyorum.
Shit, I expect some respect | Kahretsin, biraz saygı beklerdim.
Can’t even go on the ‘net without someone goin’ for my neck | Biri boynuma sarılmadan internete bile giremiyorum.
I forget that I’m blessed | Kutsanmış olduğumu unutuyorum

I pray to God, I hope it’s a test | Tanrı’ya dua ediyorum, umarım bu bir testtir.
‘Cause I’ve been givin’ so much, I don’t know what I got left | Çünkü o kadar çok verdim ki, elimde ne kaldı bilmiyorum

Hold on, baby, check the score | Bekle bebeğim, skora bak.
Why the hell you talkin’ for? | Neden bahsediyorsun?
How many weeks on Billboard? | Billboard’da kaç hafta kaldı?
Top ten, like forty-four, um | İlk on, kırk dört gibi.
That’s just one song and plus my albums, there’s a couple more | Bu sadece bir şarkı ve albümlerimde birkaç tane daha var.
Walked in Louis, bought the store | Louis içeri girdi, dükkanı satın aldı.
Model bitch, she love couture | Model sürtük, modayı seviyor.
All that sneak dissin’ on the internet, you must be bored | İnternette o kadar sinsi dissin var, sıkılmış olmalısın.
Want my reaction, but my time some shit you can’t afford | Tepkimi istiyorsun ama zamanımı karşılayamazsın.

I paid like way too much for these diamonds, these bitches ain’t floored | Bu elmaslar için çok fazla para ödedim.
I wake up and thank the Lord | Uyanıyorum ve Tanrı’ya şükrediyorum
Brand-new drink, I sip and pour it up | Yepyeni bir içki, yudumluyorum ve dolduruyorum

Uh, I do not really give a fuck | Uh, gerçekten sikimde değil
Maybach truck, I pulled it off and I’m sorry | Maybach kamyonu, onu çektim ve üzgünüm.
And I do not really give a fuck | Ve gerçekten