You take it out on me ’cause you got troubles at home
A big man like him better leave my girl alone
Listen, baby, we can get out of here
You can take my car and drive away all your fears

Acısını benden çıkartıyorsun, evde sorunlar yaşadığın için
Onun gibi büyük bir adam benim kızımı rahat bıraksa iyi olur
Dinle, bebeğim, buradan gidebiliriz
Arabamı alır ve tüm korkularından uzağa süreriz

Don’t you worry, I
Know just how you feel
You’ve been hurt before

Endişelenme, ben
Biliyorum nasıl hissettiğini
Daha önce de incinmiştin

Hurt people, they hurt people
Is it ever gonna stop?
Hurt people, they hurt people
So give me everything you’ve got

İncinmiş insanlar, insanları incitiyorlar
Bu hiç bitecek mi?
İncinmiş insanlar, insanları incitiyorlar
Bana sahip olduğun her şeyi ver

You might get lost, but you’re no loser
And you might get used, but you’re no user
And we ask ourselves, what are we doing?
But I’ll stick by you, ’cause there’s no choosing

Kaybetmiş olabilirsin, ama sen başarısız değilsin
Ve kullanılmış olabilirsin, ama sen kullanıcı değilsin
Ve kendimize soruyoruz, ne yapıyoruz biz?
Ben seninle kalacağım, çünkü seçim şansı yok

Oh, no, don’t you worry, I
Know just how you feel
I’ve been hurt before

Endişelenme, ben
Biliyorum nasıl hissettiğini
Daha önce de incinmiştin

Baby, hurt people, they hurt people
Is it ever gonna stop?
Hurt people, they hurt people
So give me everything you’ve got

İncinmiş insanlar, insanları incitiyorlar
Bu hiç bitecek mi?
İncinmiş insanlar, insanları incitiyorlar
Bana sahip olduğun her şeyi ver

Give me everything, everything you’ve got
Give me everything, everything you’ve got

Bana ver her şeyi, sahip olduğun her şeyi  
Bana ver her şeyi, sahip olduğun her şeyi

Some born with a blessing, some born with a curse
Some have it better, yeah, some have it worse
Some are thinking forward but they have it in reverse
No matter how bad it gets, it can always get worse
Some people lie for it
Some people even die for it
They would take your f****** life for it
Some people pay the man in the sky for it
You measure the heart by the size of the man
I measure the man by the size of the heart
We ain’t perfect, this is who we are
Help me see the light in the dark

Bazıları nimetle doğar, bazıları lanetle doğar
Bazıları en iyisine sahiptir, evet, bazıları en kötüsüne sahiptir
Bazıları ileriyi düşünür ama tersine yaşar
Ne kadar kötüleşirse kötüleşsin, her zaman daha da kötüye gidebilir
Bazı insanlar bunun için yalan söyler
Bazı insanlar bunun için ölür bile
Bunun için senin hayatını alırlar
Bazı insanlar bunun için gökteki adama öder
Adamın boyutuna göre kalbini tartarsın sen
Bense adamı kalbinin boyuna göre tartarım
Biz mükemmel değiliz, bu olduğumuz kişi
Yardım et karanlıktaki ışığı görmeye

Hurt people, they hurt people
Is it ever gonna stop?
Hurt people, they hurt people
So give me everything you’ve got

İncinmiş insanlar, insanları incitiyorlar
Bu hiç bitecek mi?
İncinmiş insanlar, insanları incitiyorlar
Bana sahip olduğun her şeyi ver

Give me everything, everything you’ve got
Give me everything, everything you’ve got
Give me everything, everything you’ve got
Give me everything, everything you’ve got

Bana ver her şeyi, sahip olduğun her şeyi 
Bana ver her şeyi, sahip olduğun her şeyi
Bana ver her şeyi, sahip olduğun her şeyi
Bana ver her şeyi, sahip olduğun her şeyi