Look at me, I’m my own worst enemy
Beat myself up now, every chance I see
Nice to everyone, when it comes to me
Cut myself up with brutal honesty

Bana bak, ben kendimin en kötü düşmanıyım
Kendimi hırpalarım, bulduğum her fırsatta
Herkese karşı naziğim, ama iş kendime geldiğinde
Kendimi incitirim acımasız bir dürüstlükle

How can you love if you don’t love yourself?
If you don’t love yourself
You can love no one else
How can you love if you don’t love yourself?
If you don’t love yourself
You can love no one else, no

Nasıl sevebilirsin eğer kendini sevmezsen?
Eğer kendini sevmezsen
Kimseyi sevemezsin
Nasıl sevebilirsin eğer kendini sevmezsen?
Eğer kendini sevmezsen
Kimseyi sevemezsin, hayır

If you don’t love yourself
You can love no one else, no
If you don’t love yourself
You can love no one else, no

Eğer kendini sevmezsen
Kimseyi sevemezsin, hayır
Eğer kendini sevmezsen
Kimseyi sevemezsin, hayır

Look at you, you’re just as f***** up as me
Only difference is I’ll speak honestly
Nice to everyone, when it comes to me
It’s like you hate yourself, don’t see what I see

Kendine bir bak, tıpkı benim kadar berbat haldesin
Tek fark, ben dürüstçe konuşuruz
Herkese karşı naziğim, ama iş kendime geldiğinde
Kendinden nefret ediyor gibisin, benim gördüğümü görmüyorsun

How can you love if you don’t love yourself?
If you don’t love yourself
You can love no one else
How can you love if you don’t love yourself?
If you don’t love yourself
You can love no one else, no

Nasıl sevebilirsin eğer kendini sevmezsen?
Eğer kendini sevmezsen
Kimseyi sevemezsin
Nasıl sevebilirsin eğer kendini sevmezsen?
Eğer kendini sevmezsen
Kimseyi sevemezsin, hayır

If you don’t love yourself
You can love no one else, no
If you don’t love yourself
You can love no one else, no

Eğer kendini sevmezsen
Kimseyi sevemezsin, hayır
Eğer kendini sevmezsen
Kimseyi sevemezsin, hayır

Every twist and turn that a life takes
Like a boat in the sea when the wave breaks
Every night is the dawn of a new day
You don’t lose if you learn from your mistakes
Every twist and turn that our life takes
Like a boat in the sea when the wave breaks
Every night is the dawn of a new day
You don’t lose if you learn from your mistakes

Hayatın aldığı her dönüş 
Tıpkı denizdeki bir bot gibi dalgalar geldiğinde
Her gece, yeni bir günün şafağı
Kaybetmezsin eğer hatalarından öğrenirsen
Hayatın aldığı her dönüş
Tıpkı denizdeki bir bot gibi dalgalar geldiğinde
Her gece, yeni bir günün şafağı
Kaybetmezsin eğer hatalarından öğrenirsen

Oh, if you don’t love yourself
You can love no one else
No, if you don’t love yourself
You can love no one else, no
How can you love if you don’t love yourself?

Eğer kendini sevmezsen
Kimseyi sevemezsin
Eğer kendini sevmezsen
Kimseyi sevemezsin, hayır
Nasıl sevebilirsin eğer kendini sevmezsen?