Wake Up

The Vamps

You’ve been deep in a coma
But I stood right here
When you thought there was no one
I was still right here
You were scared, but I told you
“Open up your eyes”
Never stopped being someone who could love you well
Had to show you the hard way
Only time will tell
Revelations and heartaches make you realize

Sen derin bir komadaydın
Ama ben tam burada duruyordum
Kimsenin olmadığını düşündüğünde
Ben hala tam buradaydım
Sen korkmuştun ama sana
“Gözlerini aç” dedim
Asla seni seven kişi olmayı bırakmadım
Bunu sana acı bir şekilde göstermek zorunda kaldım
Sadece zaman anlatacak
Yenilgiler ve kalp ağrıları senin anlamanı sağlayacak

That I was always in front of you
Her zaman senin yanında olduğumu

So wake up
Your sleeping heart
I know sometimes we’ll be afraid
But no more playing safe, my dear
So wake up

Bu yüzden uyandır
Uyuyan kalbini
Biliyorum bazen korkacağız
Ama artık güvenli oynamak yok, sevgilim
Öyleyse uyan

You’ve been deep in a coma
But I stood right here
When you thought there was no one
I was still right here
You were scared, but I told you
“Open up your eyes”

Sen derin bir komadaydın
Ama ben tam burada duruyordum
Kimsenin olmadığını düşündüğünde
Ben hala tam buradaydım
Sen korkmuştun ama sana
“Gözlerini aç” dedim

I was always in front of you
Her zaman senin yanındaydım

So wake up
Your sleeping heart
I know sometimes we’ll be afraid
But no more playing safe, my dear

Bu yüzden uyandır
Uyuyan kalbini
Biliyorum bazen korkacağız
Ama artık güvenli oynamak yok, sevgilim

So wake up
Your sleeping heart
And we will dream a dream for us
That no one else can touch, my dear
I’m here
So wake up

Bu yüzden uyandır
Uyuyan kalbini
Ve bizim için bir hayal kuracağız
Başka kimsenin dokunamayacağı, sevgilim
Buradayım
Öyleyse uyan

So wake up
Your sleeping heart
And we will dream a dream for us
That no one else can touch, my dear
I’m here
So wake up

Bu yüzden uyandır                                                        Uyuyan  kalbini
Ve bizim için bir hayal kuracağız
Başka kimsenin dokunamayacağı, sevgilim
Buradayım
Öyleyse uyan