Tiesto BOTH Türkçe Çevirisi

English:
Don’t you tell me that it’s love or money, I want both
Bana ya aşk ya para deme, ben ikisini de istiyorum

This money and the love, I need both of them
Bu para ve aşk, ikisine de ihtiyacım var

In the back of the ‘Lac, gimme both my friends
‘Lac’ın arkasında, iki arkadaşımı da bana ver

I’m in London, L.A., like it’s both my ends
Londra’dayım, Los Angeles’ta, sanki iki ucumdaymış gibi

All these Ms that I fend for, I’m supposed to spend
Geçimimi sağladığım tüm bu Bayanları harcamam gerekiyor

I’m a real player, no rookie
Ben gerçek bir oyuncuyum, çaylak değilim

I’ma have my cake if you want this cookie
Bu kurabiyeyi istiyorsan pastamı alacağım

Turkish:
He said, “Gimme that gushy”
Dedi ki, “Ver o gushy’yi bana”

I said, “I need a hunnid K or better to book me”
Dedim ki, “Beni rezerve etmek için bir hunnid K veya daha iyisine ihtiyacım var”

I like my money, I like your money
Ben paramı seviyorum, senin paranı seviyorum

BIA beat the beat up like it stole from me
BIA benden çaldığı gibi dövdü

Been a long time since I had no money, uh (Yeah)
Parasız kalmayalı uzun zaman oldu, uh (Evet)

Please keep quiet when the big boss talkin’
Lütfen büyük patron konuşurken sessiz olun

We found love in the penthouse apartment (Uh)
Çatı katındaki dairede aşkı bulduk (Uh)

English:
I got drivers, I do no walkin’
Sürücülerim var, yürümem (Uh, uh)

Why would I choose when you know I got options?
Seçeneklerim olduğunu biliyorken neden seçim yapayım?

Turkish:
I want love and dollars
Aşk ve dolar istiyorum