zedd make you say türkçe çeviri

You’ll miss the weeks, the days, the hours
When all the loneliness kicks in
You’ll buy them drinks and send them flowers
But they won’t love you like I did

Haftaları, günleri, saatleri özleyeceksin
Tüm yalnızlık başladığında
Onlara içecek alacak ve çiçek göndereceksin
Ama seni benim sevdiğim gibi sevmeyecekler

You’ll learn one day
I’m one in a million
Maybe in a billion
And when it’s too late
Oh, I got a feelin’
You’ll be in your feelings

Bir gün öğreneceksin
Ben milyonda birdim
Belki milyarda birim
Ve çok geç olduğunda
Oh, bir his var
Duygularının içinde olacaksın

Go ahead, walk away
You’re gonna miss the way I used to make you say
Oh my god, night and day
You’re gonna miss the way I used to make you say

Devam et, uzaklaş
Sana söylettiğim yolu özleyeceksin
Aman tanrım, gece ve gündüz
Sana söylettiğim yolu özleyeceksin

We had some highs and lows and in-betweens
We could’ve stayed and worked it out
You got your arms around her when you sleep
But I’m the one you dream about

Bazı inişlerimiz, çıkışlarımız ve aralarımız oldu
Kalabilir ve çözebilirdik
Uyurken kollarını ona doladın
Ama hayalini kurduğun kişi benim

You’ll lеarn one day
I’m one in a million (I’m one in a million)
Maybе in a billion (Maybe in a billion)
And when it’s too late (Too late)
Oh, I got a feelin’ (Oh, I got a feelin’)
You’ll be in your feelings (You’ll be in your feelings, babe)

Bir gün öğreneceksin
Ben milyonda birdim
Belki milyarda birim
Ve çok geç olduğunda
Oh, bir his var
Duygularının içinde olacaksın

Go ahead, walk away
You’re gonna miss the way I used to make you say
Oh my god (Oh my god), night and day (Night and day)
You’re gonna miss the way I used to make you say

Devam et, uzaklaş
Sana söylettiğim yolu özleyeceksin
Aman tanrım, gece ve gündüz
Sana söylettiğim yolu özleyeceksin

(You’re gonna miss the way I used to make you say)
(You’re gonna miss the way I used to make you say)

(Sana söylettiğim yolu özleyeceksin)
(Sana söylettiğim yolu özleyeceksin)

Go ahead, walk away (Oh, yeah)
Oh my god, night and day

Devam et, uzaklaş (Oh, evet)
Aman tanrım, gece ve gündüz

Go ahead, walk away
You’re gonna miss the way I used to make you say
Oh my God, night and day
You’re gonna miss the way I used to make you say

Devam et, uzaklaş
Sana söylettiğim yolu özleyeceksin
Aman tanrım, gece ve gündüz
Sana söylettiğim yolu özleyeceksin

Make you say
Sana söyettiğim

Go ahead, walk away
You’re gonna miss the way I used to make you say
Oh my God, night and day
You’re gonna miss the way I used to make you say

Devam et, uzaklaş
Sana söylettiğim yolu özleyeceksin
Aman tanrım, gece ve gündüz
Sana söylettiğim yolu özleyeceksin