“Breaking The Habit”*

Memories consume
Anılar tüketir
 Like opening the wound
Tıpkı açılan bir yara gibi
I’m picking me apart again
Kendimi tekrar parçalara ayırıyorum
You all assume
Hepinizi varsayıyorum
I’m safe here in my room
Odamda güvendeyim
Unless I try to start again
Tekrar başlamaya çalışmadıkça
I don’t want to be the one
Biri olmak istemiyorum

The battles always choose
Savaşların her daim seçtiği

‘Cause inside I realize
That I’m the one confused
Çünkü aslında kafamın karışmış biri olduğumu anlıyorum

I don’t know what’s worth fighting for
Mücadele etmeye değecek olanın ne olduğunu bilmiyorum

Or why I have to scream
Ya da neden haykırmak zorunda olduğumu

I don’t know why I instigate
Neden kışkırtıldığımı bilmiyorum

And say what I don’t mean
Ve ne kastedeceğimi söylemeyi

I don’t know how I got this way
Nasıl bu şekilde olduğumu bilmiyorum

I know it’s not alright
Tamam değil biliyorum

So I’m
Bu yüzden ben

Breaking the habit
Alışkanlıklarımı yıkıyorum

I’m breaking the habit
Alışkanlıklarımı yıkıyorum

Tonight
Bu gece

Clutching my cure
Tedavimi kavrıyorum

I tightly lock the door
Kapıyı sıkıca kilitliyorum

I try to catch my breath again
Tekrar nefes almaya çalışıyorum

I hurt much more
Çok fazla incindim

Than anytime before
Daha öncesinden dah fazla

I had no options left again
Hiçbir seçeneğim kalmadı

I don’t want to be the one
Biri olmak istemiyorum

The battles always choose
Savaşların her daim seçtiği

‘Cause inside I realize
That I’m the one confused
Çünkü aslında kafamın karışmış biri olduğumu anlıyorum

I don’t know what’s worth fighting for
Mücadele etmeye değecek olanın ne olduğunu bilmiyorum

Or why I have to scream
Ya da neden haykırmak zorunda olduğumu

I don’t know why I instigate
Neden kışkırtıldığımı bilmiyorum

And say what I don’t mean
Ve ne kastedeceğimi söylemeyi

I don’t know how I got this way
Nasıl bu şekilde olduğumu bilmiyorum

I know it’s not alright
Tamam değil biliyorum

So I’m
Bu yüzden ben

Breaking the habit
Alışkanlıklarımı yıkıyorum

I’m breaking the habit
Alışkanlıklarımı yıkıyorum

Tonight
Bu gece

I’ll paint it on the walls
Bunu duvarlara çizeceğim

‘Cause I’m the one at fault
Çünkü hatalı olan benim

I’ll never fight again
Asla tekrar savaşmayacağım

And this is how it ends
Ve bu nasılsa biter

I don’t know what’s worth fighting for
Mücadele etmeye değecek olanın ne olduğunu bilmiyorum

Or why I have to scream
Ya da neden haykırmak zorunda olduğumu

But now I have some clarity
Fakat şimdi biraz netlik var

To show you what I mean
Ne demek istediğimi gösterebileceğim

I don’t know how I got this way
Nasıl bu hale geldiğimi bilmiyorum

I’ll never be alright
Hiçbir zaman iyi olmayacağım

So I’m breaking the habit
Bu yüzden alışkanlıklarımı yıkıyorum

I’m breaking the habit
Alışkanlıklarımı yıkıyorum

I’m breaking the habit
Alışkanlıklarımı yıkıyorum

Tonight
Bu gece

*Chester Bennington’ın en sevdiği Linkin Park şarkısı.