Beyonce-Halo (Türkçe çeviri)

Remember those walls I built?
Yaptığım duvarları hatırlıyor musun?
Well, baby they’re tumbling down
Bebeğim Devriliyorlar
And they didn’t even put up a fight
Ve kavgaya karşı koymadan daha
They didn’t even make a sound
Ses bile çıkmarmadan
I found a way to let you in
Içeri girmen için bir yol buldum
But, I never really had a doubt
Ancak hiç şüphe etmedim
Standing in the light of your halo
Senin hale nin ışığında duruyor
I got my angel now
Meleğim şimdi

It’s like I’ve been awakened
Sanki uyanığım gibi
Every rule I had you breakin’
Seni kırdığın her kural
It’s the risk that I’m taking
Aldığım her risk
I ain’t never gonna shut you out!
Seni asla susturmayacağım

Everywhere I’m looking now
Her yerde şimdi aradığım
I’m surrounded by your embrace
Sarılıp kuşatılmış
Baby, I can see your halo
Bebeğim senin haleni görüyorum
You know you’re my saving grace
Benim kurtarış lutfü olduğumu biliyorsun
You’re everything I need and more
İhtiyacım olandan fazlası var sende
It’s written all over your face
Bu yüzünün heryerine yazılmış
Baby, I can feel your halo
Bebeğim senin haleni hissedebiliyorum
Pray it won’t fade away
Kaybolmaması için dua et

I can feel your halo, halo, halo
Hissedebiliyorum senin Haleni haleni haleni
I can see your halo, halo, halo
Görebiliyorum senin Haleni haleni haleni
I can feel your halo, halo, halo
Hissedebiliyorum senin Haleni haleni haleni
I can see your halo, halo
Görebiliyorum senin Haleni haleni haleni
Halo, ooh ooh…..

Hit me like a ray of sun
Bana güneş ışını gibi vur
Burning through my darkest night
En karanlık gecem boyunca yanan
You’re the only one that I want
Sen benim istediğim tek şeysin
Think I’m addicted to your light
Sanırım senin ışığına bağımlı oldum
I swore I’d never fall again
Yemin ederim tekrar asla düşmem
But this don’t even feel like falling
Ama bu düşme gibi hissetmiyor bile
Gravity can’t begin to pull me back to the ground again
Yer çekimi bir daha yere geri çekemez beni