Tom Pretty – Free fallin (Türkçe Çeviri)

She’s a good girl, loves her mama
O iyi bir kız ,Annesini sever
Loves Jesus and America too
Amerikayı ve isayı da tabii
She’s a good girl, crazy ’bout Elvis
O iyi bir kız ,elvise deli olur
Loves horses and her boyfriend too
Atları ve Erkek arkadaşınıda sever
It’s a long day, livin’ in Reseda
Uzun bir gün resedada yaşanan
There’s a freeway, runnin’ through the yard
Avluda dolaşan bir otoyol var
And I’m a bad boy, cause I don’t even miss her
Ve ben kötü bir çocuğum ,Çünkü onu hiç özlemiyorum
I’m a bad boy for breakin’ her heart
Ben kötü bir çocuğum kalbini kırdım çünkü onun

And I’m free, free fallin’
Vee ben serbest serbest düşüşteyim
(Free fallin’, I’m-a free fallin’)
(Serbest düşüş; Ben bir serbest düşüşteyim)
Yeah I’m free, free fallin’
Evet ben Serbest serbest düşüşteyim
(Free fallin’, I’m-a free fallin’)
Serbest düşüş; Ben bir serbest düşüşteyim)

All the vampires, walkin’ through the valley
Tüm vampirler vadi boyunca yürüyorlar
Move west down Ventura Blvd
Ventura Blvd’den batıya doğru ilerleyin
And all the bad boys are standing in the shadows
Ve tüm kötü çocuklar gölgede duruyorlar
And the good girls are home with broken hearts
Ve iyi kızlar kırık kalpleriyle evde.

And I’m free, I’m free fallin’
Vee ben serbest serbest düşüşteyim
(Free fallin’, I’m-a free fallin’)
Serbest düşüş; Ben bir serbest düşüşteyim)
Yeah I’m free, free fallin’
Evet ben Serbest serbest düşüşteyim
(Free fallin’, I’m-a free fallin’)
Serbest düşüş; Ben bir serbest düşüşteyim)

I wanna glide down over Mulholland
Mulholland’ın üzerinden süzülmek istiyorum
I wanna write her name in the sky
Onun adını gökyüzüne yazmak istiyorum
I’m gonna free fall out into nothin’
Ben serbest düşüten hiçliğe çıkacağım
Gonna leave this world for awhile
Bu dünyayı bir süre terkedeceğim