Charlie Puth-The Moment (Türkçe Çeviri)

There’s a moment when you find out who your true friends are
Gerçek arkadaşlarının kim olduğunu ortaya çıkaran bir an var

The ones who don’t go by everyone else’s ways
Herkes gibi olmanın yolundan gitmeyen bizler gibi birileri

And it’s important to realize who your one and true love is
Ve senin tek ve gerçek aşkın kim olduğunu fark etmen önemli

And to not look back on yesterdays
Ve dünlere geri bakmadan

Nakarat
Don’t be askin’ what this world needs now
Şimdi bu dünyanın neye ihtiyacı olduğunu sormadan

You need to ask what makes you come alive somehow
Bazı yerlerde seni canlı yapan şeylere ihtiyacın olur

‘Cause you do you better than anyone here
Çünkü sen kimse burada yokken daha iyisini yapabilirsin

So mark this as your year
Bu yüzden bunu senin yılın olarak işaretle

Tomorrow I’m going on that train and I’m gonna pretend that it doesn’t stop
Yarın trenle gideceğim ve durmaması için önleyeceğim

‘Cause I’m taking all my fears and making them my destination
Çünkü ben tüm korkularımı alıyorum ve onları yolculuğumda yaşıyorum

Bottom all the way to the top
Zirvedeki tüm yollar en altta