Dr. Alban No Coke Türkçe Çevirisi

Hip-Hop Reggae inna Dancehall style
Dancehall tarzında Hip-Hop Reggae
That’s why Dr. Alban tellin’ everybod
İşte Dr. Alban herkese söylüyor
Hip-Hop Reggae inna Dancehall style
Dancehall tarzında Hip-Hop Reggae
Hip-Hop Reggae inna Dancehall style
Dancehall tarzında Hip-Hop Reggae
Hip-Hop Reggae inna Dancehall style
Dancehall tarzında Hip-Hop Reggae
Hip-Hop Reggae inna Dancehall style
Dancehall tarzında Hip-Hop Reggae
Hip-Hop Reggae inna Dancehall style
Dancehall tarzında Hip-Hop Reggae
Hip-Hop Reggae inna Dancehall style
Dancehall tarzında Hip-Hop Reggae
That’s why Dr. Alban tellin’ everybody
İşte Dr. Alban herkese söylüyor
Cocaine will blow your brain and ecstasy will mush your life
Kokain beyninizi uçurur ve ecstasy hayatınızı mahveder
Cocaine will blow your brain and ecstasy will mush your life
Kokain beyninizi uçurur ve ecstasy hayatınızı mahveder
2 o’clock on a Friday mornin’
Cuma sabahı saat 2’de
Come a gunman, come a knife man
Bir silahlı adam geliyor, bir bıçak adamı geliyor
Knife of a bouncer, mash of the cars
Bir kapıcı bıçağı, arabaların ezilmesi
On the run come a Kings Street
Kaçarken Kings Street’e gel
There he was arrested and tested
Orada tutuklandı ve test edildi
And the drugs he had in him, he confessed it
Ve içindeki uyuşturucuyu itiraf etti
I’m calling on the youth in this country
Bu ülkedeki gençlere sesleniyorum
Whole heap of boys and whole heap of girls
Birçok erkek ve birçok kız
Drug abuse is a dangerous thing
Uyuşturucu kötüye kullanımı tehlikeli bir şeydir
Stay out of drugs and stop the violence
Uyuşturuculardan uzak durun ve şiddeti durdurun
In these hard times, you have to avoid drug abuse
Bu zor zamanlarda uyuşturucu kötüye kullanmaktan kaçınmalısınız
Listen to what I’m saying and hear my point of view
Ne dediğimi dinleyin ve benim bakış açımı duyun
Too much drugs and you can go mental
Çok fazla uyuşturucu kullanırsanız delirebilirsiniz
That’s why Dr. Alban tellin’ everybody
Bu yüzden Dr. Alban herkese söylüyor
We don’t want any coke, no heroin
Herhangi bir kokain, eroin istemiyoruz
No hashish, no amphetamine
Herhangi bir haşhaş, amfetamin yok
Cocaine will blow your brain
Kokain beyninizi uçuracak
And ecstasy will mush your life
Ve ecstasy hayatınızı ezecek
Cocaine will blow your brain
Kokain beyninizi uçuracak
And ecstasy will mush your life
Ve ecstasy hayatınızı ezecek
Drug pushing is a serious thing
Uyuşturucu satmak ciddi bir şeydir
One time, two times they make a million
Bir kere, iki kere bir milyon yaparlar
Take all the money and run to a foreign country
Bütün parayı al ve yabancı bir ülkeye kaç
Build a big house, buy a big limousine
Büyük bir ev inşa et, büyük bir limuzin al
That’s why I come, so you should do the right thing
Bu yüzden geldim, bu yüzden doğru olanı yapmalısınız
That’s why Jah, Jah sent me to tell them the truth
Bu yüzden Jah, Jah beni onlara gerçeği söylemek için gönderdi
Because it’s a disgrace to the human race
Çünkü bu insan ırkı için bir utançtır
Some are flying very high, and some are flying very low
Bazıları çok yüksek uçuyor, bazıları çok alçak uçuyor
They cannot differentiate what is right from wrong
Doğru ile yanlışı ayırt edemiyorlar
We don’t want any coke, no heroin
Herhangi bir kokain, eroin istemiyoruz
No hashish, no amphetamine
Herhangi bir haşhaş, amfetamin yok
No marijuana planted in my yard
Bahçemde marihuana ekili değil
Cocaine will blow your brain and ecstasy will mush your life
Kokain beyninizi uçurur ve ecstasy hayatınızı mahveder
Cocaine will blow your brain and ecstasy will mush your life
Kokain beyninizi uçurur ve ecstasy hayatınızı mahveder
Cocaine will blow your brain and ecstasy will mush your life
Kokain beyninizi uçurur ve ecstasy hayatınızı mahveder
Cocaine will blow your brain and ecstasy will mush your life
Kokain beyninizi uçurur ve ecstasy hayatınızı mahveder
I have one friend, they call him Denniz Pop
Bir arkadaşım var, ona Denniz Pop diyorlar
He has a little son, they call him Daniel
Küçük bir oğlu var, ona Daniel diyorlar
He lives in a two-room apartment in Stockholm City
Stockholm Şehri’nde iki odalı bir dairede yaşıyor
One color TV, two stereos
Bir renkli televizyon, iki stereo
He’s a DJ producer of higher quality
Daha yüksek kalitede bir DJ yapımcısı
He doesn’t deal with booze and drug abuse
İçki ve uyuşturucu kötüye kullanımıyla uğraşmıyor
That’s why I give him thanks and praise Jah, Jah knows
Bu yüzden ona teşekkür ediyorum ve Jah, Jah biliyor
We play a heavy rhythm in a dancehall style
Biz dans salonu tarzında ağır bir ritim çalıyoruz
Hip-Hop, Reggae, Soul, Funk and Blues
Hip Hop, Reggae, Soul, Funk ve Blues
Why crack in the morning, crack in the evening
Neden sabahları çatlak, akşamları çatlak
Crack at night, and crack non-stop
Gece çatlak ve durmadan çatlayın
We don’t want any coke, no heroin
Herhangi bir kokain, eroin istemiyoruz
Cocaine will blow your brain and ecstasy will mush your life
Kokain beyninizi uçurur ve ecstasy hayatınızı mahveder
Cocaine will blow your brain and ecstasy will mush your life
Kokain beyninizi uçurur ve ecstasy hayatınızı mahveder
Don’t give me any coke, don’t give me any coke
Bana kokain verme, bana kokain verme
Don’t give me any coke, coke
Bana kokain verme, bana kokain verme
Don’t give me any coke, I don’t want it
Bana kokain verme, istemiyorum
Don’t give me any hashish, don’t give me any hashish
Bana hasch verme, bana hasch verme
Don’t give me any hashish, hashish
Bana hasch verme, hasch
Don’t give me any hashish, I don’t want it
Bana hasch verme, istemiyorum
Don’t give me any shit, don’t give me any shit
Bana bok verme, bana bok verme
Don’t give me any shit, shit
Bana bok verme, bana bok verme
Don’t give me any shit, I don’t want it
Bana bok verme, istemiyorum
Don’t give me any crack, don’t give me any crack
Bana crack verme, bana crack verme
Don’t give me any crack, crack
Bana crack verme, crack
Don’t give me any crack, I don’t want it
Bana crack verme, istemiyorum
Don’t give me any coke, don’t give me any coke
Bana kokain verme, bana kokain verme
Don’t give me any coke, coke
Bana kokain verme, bana kokain verme
Don’t give me any coke, I don’t want it
Bana kokain verme, istemiyorum
Don’t give me any shit, don’t give me any shit
Bana bok verme, bana bok verme
Don’t give me any shit, shit
Bana bok verme, bana bok verme
Don’t give me any shit, I don’t want it
Bana bok verme, istemiyorum
Don’t give me any coke, don’t give me any coke
Bana kokain verme, bana kokain verme
Don’t give me any coke, coke
Bana kokain verme, bana kokain verme
Don’t give me any coke, I don’t want it
Bana kokain verme, istemiyorum
Don’t give me any shit, don’t give me any shit
Bana bok verme, bana bok verme
Don’t give me any shit, shit
Bana bok verme, bana bok verme
Don’t give me any shit, I don’t want it
Bana bok verme, istemiyorum
Don’t give me any crack, don’t give me any crack
Bana crack verme, bana crack verme
Don’t give me any crack, crack
Bana crack verme, crack
Don’t give me any crack, I don’t want it
Bana crack verme, istemiyorum
Don’t give me any hashish, don’t give me any hashish
Bana hasch verme, bana hasch verme
Don’t give me any hashish, hashish
Bana hasch verme, hasch
Don’t give me any hashish, I don’t want it
Bana hasch verme, istemiyorum
Don’t give me any coke, don’t give me any coke
Bana kokain verme, bana kokain verme
Don’t give me any coke, coke
Bana kokain verme, bana kokain verme
Don’t give me any coke, I don’t want it
Bana kokain verme, istemiyorum
Don’t give me any shit, don’t give me any shit
Bana bok verme, bana bok verme
Don’t give me any shit, shit
Bana bok verme, bana bok verme
Don’t give me any shit, I don’t want it
Bana bok verme, istemiyorum
Don’t give me any coke, don’t give me any coke
Bana kokain verme, bana kokain verme
Don’t give me any coke, coke
Bana kokain verme, bana kokain verme
Don’t give me any coke, I don’t want it
Bana kokain verme, istemiyorum