first aid kit out of my mind türkçe çeviri

Back in time, oh I go wonderin’
Through the rooms of my mind
Every door that I’ve been closin’
All the people that I have let down

Zamanda geriye, oh dolaşmayavgidiyorum
Aklımın odalarına
Kapattığım her kapı
Hayal kırıklığına uğrattığım tüm insanlar

On a river, I’m floatin’ down the stream
And back again
Like a beggar, on my knees
Am I runnin’ out of time?

Bir nehirde, akıntıda yüzüyorum
Ve geri tekrar dönüyorum
Dizlerimin üzerinde bir dilenci gibi
Zamanım mı tükeniyor?

Stuck inside my dreamin’, fallin’ behind
Runnin’ on low, does it matter now?
Let me out, out of my mind
Out of my head, oooh, oooh, oooh

Düşlerimin içinde sıkışıp kaldım, geride kalıyorum
Düşükte koşuyor, şimdi önemli mi?
Çıkar beni, aklımdan çıkar
Kafamın dışına, oooh, oooh, oooh

Words hung heavy upon my shoulders
Slowly drowning in the sound
Every door just flew open
Praying I’d stay tethered to the ground

Omuzlarımda ağır sözler asılıydı
Yavaşça sese boğulmak
Her kapı uçup açıldı
Yere bağlı kalmam için dua ediyorum

On a river, I’m floatin’ down the stream
And back again
Like a prisoner, set me free
Am I runnin’ out of time?

Bir nehirde, akıntıda yüzüyorum
Ve geri tekrar dönüyorum
Dizlerimin üzerinde bir dilenci gibi
Zamanım mı tükeniyor?

Stuck inside my dreamin’, fallin’ behind
Runnin’ on low, does it matter now?
Let me out, out of my mind
Out of my head, oooh, oooh, oooh
Out of my head, out of my mind

Düşlerimin içinde sıkışıp kaldım, geride kalıyorum
Düşükte koşuyor, şimdi önemli mi?
Çıkar beni, aklımdan çıkar
Kafamın dışına, oooh, oooh, oooh
Kafamın dışına, oooh, oooh, oooh

On a river, I’m floatin’ down the stream
And back again
Like a beggar, on my knees
Am I runnin’ out of time?

Bir nehirde, akıntıda yüzüyorum
Ve geri tekrar dönüyorum
Dizlerimin üzerinde bir dilenci gibi
Zamanım mı tükeniyor?

All my dreamin’ and all my trials
Where they’ll lead, does it matter now?
Let me out, out of my mind

Tüm hayallerim ve tüm denemelerim
Nereye götürecekler, şimdi önemli mi?
Çıkar beni, aklımdan çıkar

Stuck inside my dreamin’, fallin’ behind
Runnin’ on low, does it matter now?
Let me out, out of my mind
Out of my head, oooh, oooh, oooh
Out of my head, oooh, oooh, oooh
Out of my head, oooh (Oooh)
Out of my head, oooh (Oooh)
Out of my head, oooh

Düşlerimin içinde sıkışıp kaldım, geride kalıyorum
Düşükte koşuyor, şimdi önemli mi?
Çıkar beni, aklımdan çıkar
Kafamın dışına, oooh, oooh, oooh
Kafamın dışına, oooh, oooh, oooh
Kafamın dışına, oooh (Oooh)
Kafamın dışına, oooh (Oooh)
Kafamın dışına, oooh