go min su – masquerade türkçe çevirisi

So go on and leave me – Öyleyse git ve beni bırak
Cause I don’t think I need you (Mm-mm) – Çünkü sana ihtiyacım olduğunu sanmıyorum (Mm-mm)
Everything’s an illusion – Her şey bir yanılsama
Won’t look back and I mean it (Mm-mm) – Arkama bakmayacağım ve bunda ciddiyim (Mm-mm)

Yeah, we can keep on role playing – Evet, rol yapmaya devam edebiliriz.
I don’t care what the rules say – Kuralların ne dediği umurumda değil.
Making up things that push me away – Beni uzaklaştıracak şeyler uydurmak
Yeah, fire burned up and twisted – Evet, ateş yaktı ve büktü
Love that never was – Hiç olmayan aşk
I have no reason to stay – Kalmak için bir sebebim yok.

Masquerade – Maskeli Balo
Danger in what we’re doing – Yaptığımız şeydeki tehlike
It’s not all over and done – Her şey bitmiş değil
I don’t know who we’re fooling – Kimi kandırdığımızı bilmiyorum.
So turn around and hate me – Arkanı dön ve benden nefret et
I’ll bend till I break – Kırılana kadar eğilirim
I love it love it love it too much – Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum
Masquerade – Maskeli Balo
(Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh)
Masquerade – Maskeli Balo
(Oh-oh-oh, Oh-oh-oh)
Please look at me and tell me – Lütfen bana bak ve söyle
Just tell me you don’t want me – Sadece beni istemediğini söyle.
I love it, love it, love it too much – Onu seviyorum, onu seviyorum, onu çok seviyorum
Masquerade – Maskeli Balo

The pain, the hurt, the scars – Acı, incinme, yara izleri
The fear, the tears we hide – Korku, sakladığımız gözyaşları
Your love is in my veins – Aşkın damarlarımda
Lost in this toxic maze – Bu zehirli labirentte kaybolmak
I’ll drink your love poison – Senin aşk zehrini içeceğim

I’ll give you a warning – Seni uyarıyorum.
Don’t come any closer (Mm-mm) – Daha fazla yaklaşma (Mm-mm)
We’re doing a bad thing – Kötü bir şey yapıyoruz.
We’re gonna hurt till it’s over (Mm-mm) – Bitene kadar canımız yanacak (Mm-mm)

Yeah, pushing all the limits – Evet, tüm sınırları zorluyorum.
Craving you like it’s forbidden – Yasakmış gibi arzuluyorum seni
Touching you feels like playing with flames – Sana dokunmak alevlerle oynamak gibi.
Yeah, pushing all the limits – Evet, tüm sınırları zorluyorum.
Going against what’s allowed – İzin verilene karşı çıkmak
Touching you feels like playing with flames – Sana dokunmak alevlerle oynamak gibi.

Masquerade – Maskeli Balo
Danger in what we’re doing – Yaptığımız şeydeki tehlike
It’s all over and done – Her şey bitmiş ve tamam
I don’t know who we’re fooling – Kimi kandırdığımızı bilmiyorum.
So turn around and hate me – Arkanı dön ve benden nefret et
I bend till I break – Eğilirken kırılırım
I love it love it love it too much – Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum
Masquerade – Maskeli Balo
(Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh)
Masquerade – Maskeli Balo
(Oh-oh-oh, Oh-oh-oh)

Please look at me and tell me – Lütfen bana bak ve söyle
Just tell me you don’t want me – Sadece beni istemediğini söyle.
I love it, love it, love it too much – Onu seviyorum, onu seviyorum, onu çok seviyorum
Masquerade – Maskeli Balo
(Oh-oh-oh, Oh-oh-oh)
Masquerade – Maskeli Balo
(Oh-oh-oh, Oh-oh-oh)

If there’s nothing to begin with – Başlayacak bir şey yoksa
You’ll never find the end – Sonunu asla bulamayacaksın
I love it, love it, love it too much – Onu seviyorum, onu seviyorum, onu çok seviyorum